Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/3025/STA, 1 oktober 2012, schorsing
Uitspraakdatum:01-10-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 12/3025/STA

betreft: [klager] datum: 1 oktober 2012

De voorzitter van de beroepscommissie uit de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift tevens toelichting op een beroepschrift van

het hoofd van de Dr. Henri van der Hoevenkliniek te Utrecht, verder verzoekster te noemen.

Verzoekster vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 67, vierde lid, tweede volzin, van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, van de tenuitvoerlegging van een uitspraak van 29 augustus 2012 van de beklagcommissie bij voornoemde
inrichting, gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klaagster inzake het niet verstrekken van een kopie aan klaagster van een ingevulde vragenlijst.

De voorzitter heeft kennisgenomen van bedoelde uitspraak van de beklagcommissie, het beroepschrift van 6 september 2012 en de onderliggende stukken.

Klaagster is op 28 september 2012 in de gelegenheid gesteld om op het verzoek te reageren. Op 1 oktober 2012 is geconstateerd dat op het secretariaat van de Raad geen reactie van klaagster was ontvangen.

1. De standpunten
Verzoekster heeft het verzoek, verkort en zakelijk weergegeven, als volgt toegelicht.
Klaagster heeft geen recht op een afschrift/kopie van de door haar in het kader van de MMPI-2 ingevulde vragenlijst. Deze vragenlijst moet beschouwd worden als een onderzoeksinstrument en wordt niet opgenomen in het verpleegdedossier.

Klaagster heeft daarop niet gereageerd.

2. De beoordeling
De voorzitter stelt vast dat de beklagcommissie het beklag van klaagster bij uitspraak van 29 augustus 2012 gegrond heeft verklaard.

De voorzitter stelt voorop dat in het kader van het verzoek om schorsing van een uitspraak van de beklagcommissie slechts ruimte bestaat voor een voorlopige beoordeling en dat de zaak niet ten gronde kan worden onderzocht en beslist.

Naar het voorlopig oordeel van de voorzitter betreft het beklag geen beslissing die een beperking van een recht zou opleveren als vermeld in artikel 20, eerste lid, van de Bvt, nu de ingevulde vragenlijsten onderzoeksmateriaal betreffen dat niet in het
verpleegdossier wordt opgenomen. Evenmin is er naar het voorlopig oordeel van de voorzitter sprake van een andere beslissing, waartegen gelet op het bepaalde in de artikelen 56 en 57 van de Bvt beklag zou kunnen worden ingediend. Dit maakt dat de
voorzitter het verzoek zal toewijzen en de uitspraak van de beklagcommissie zal schorsen, in afwachting van de uitspraak van de beroepscommissie.

3. De uitspraak
De voorzitter wijst het verzoek toe en schorst de uitspraak van de beklagcommissie, in afwachting van de uitspraak van de beroepscommissie.

Aldus gegeven door mr. C.A.M. Schaap-Meulemeester, voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 1 oktober 2012

secretaris voorzitter

Naar boven