Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/2906/GA, 8 januari 2013, beroep
Uitspraakdatum:08-01-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 12/2906/GA

betreft: [klager] datum: 8 januari 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. F. Donders, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 13 augustus 2012 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichtingen (p.i.) De Geerhorst te Sittard,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van de p.i. De Geerhorst in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager, alsmede zijn raadsvrouw om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de afwijzing van een verzoek om algemeen verlof.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Namens klager is het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht.
De gegevens die tot verlofverlening hadden kunnen leiden waren al eerder bekend of hadden bekend kunnen zijn bij de directie. Klager had een betalingsregeling getroffen met het CJIB ten aanzien van de openstaande boetes. De directie had dit kunnen
weten. Het verlofadres was wel degelijk goedgekeurd. De openstaande zaken zouden aan verlofverlening niet in de weg staan aangezien hierdoor de VI-datum niet ernstig zou verschuiven. De beslissing is onzorgvuldig genomen nu er geen grondig onderzoek is
gedaan door de directie.

De plaatsvervangend vestigingsdirecteur heeft aangevoerd dat ten tijde van het nemen van de beslissing op de aanvraag enkel bekend was dat er sprake was van openstaande strafzaken, maar dat er inhoudelijk verder niets over bekend was, zodat op dat
moment de einddatum niet kon worden vastgesteld.

Pas na afwijzing van de aanvraag bleek dat klager een betalingsregeling had ten aanzien van de openstaande boetes. Ook over het verlofadres was ten tijde van de beslissing geen duidelijkheid of dit adres aanvaardbaar was. Overigens is klager, nadat
bleek dat aan alle voorwaarden werd voldaan, verlof verleend van 17 tot en met 19 augustus 2012.

3. De beoordeling
Hetgeen in beroep is aangevoerd kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagcommissie. De directeur heeft ten tijde van het nemen van zijn beslissing deze gebaseerd op de hem op dat moment
bekend zijnde gegevens. Op het moment dat het de directeur bekend was dat inmiddels aan alle voorwaarden voldaan werd, is aan klager algemeen verlof verleend.
Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. M. Boone en mr. G.L.M. Urbanus, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 8 januari 2013

secretaris voorzitter

Naar boven