Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/3225/GA, 21 december 2012, beroep
Uitspraakdatum:21-12-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 12/3225/GA

betreft: [klager] datum: 21 december 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 12 oktober 2012 van de beklagcommissie bij Unit 2 van de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Vught,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 13 december 2012, gehouden in de p.i. Vught, zijn gehoord klager en [...], wnd. vestigingsdirecteur van Unit 2 van de p.i. Vught.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft een disciplinaire straf van drie dagen opsluiting in een andere verblijfsruimte dan een strafcel zonder televisie, wegens een positieve urinecontrole.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klager heeft geen drugs gebruikt. Hij heeft een bevestigingsonderzoek laten uitvoeren en hiervoor € 150,- betaald. De uitslag van het bevestigingsonderzoek is hoger dan 20. Klager had bij zo een uitslag niet gestraft mogen worden.

De directeur heeft in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Op basis van de uitslagen van de urinecontrole, het herhalingsonderzoek en het bevestigingsonderzoek is een straf opgelegd. Ook met een uitslag van hoger dan 20 is sprake van een positieve uitslag.

3. De beoordeling
Bij het urineonderzoek van 18 juli 2012 heeft klager 72 ng/ml op cannabinoide gescoord. De uitslag van het herhalingsonderzoek is 72 ng/ml op cannabinoide. De uitslag van het bevestigingsonderzoek is >20 μg/l op cannabinoide.
Namens de beroepscommissie heeft de secretaris telefonisch contact opgenomen met het laboratorium Diagnostiek voor U over de interpretatie van de uitslagen. Het laboratorium heeft de volgende toelichting gegeven.
Op de formulieren staan de uitslag van de urinecontrole vermeld en ook de normaalwaarden van cannabinoide, opiaten, methadon, benzodiazepine en de PH-waarde van urine. Om te bepalen of sprake is van drugsgebruik wordt eerst gebruik gemaakt van een
standaard onderzoek. Op het formulier van de eerste uitslag en de uitslag van het herhalingsonderzoek staan de normaalwaarden vermeld die gelden bij een standaard onderzoek. Bij een standaardonderzoek is de normaalwaarde voor cannabinoide <50 ng/ml.
Bij een bevestigingsonderzoek wordt geen standaard onderzoeksmethode gebruikt, maar een zogenoemde ‘state of the art’-methode. Hierbij gelden andere normaalwaarden. Voor cannabinoide geldt een normaalwaarde van <15 μg/l. Indien sprake is van een score
>15 μg/l op cannabinoide, dan is sprake van een positieve uitslag.

Op het uitslagformulier van het bevestigingsonderzoek van 2 augustus 2012 staat dat klager >20 μg/l (hoger dan 20) heeft gescoord op cannabinoide, terwijl de normaalwaarde – die ook op het formulier staat vermeld – <15 μg/l (lager dan 15) is. Gezien
het
vorenstaande oordeelt de beroepscommissie dat het beroep van klager ongegrond is.

Nu de uitslag van een bevestigingsonderzoek interpretatieproblemen kan opleveren, acht de beroepscommissie het wenselijk dat bij de uitslag standaard schriftelijke informatie beschikbaar is over de normaalwaarden.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, dr. J.P.S. Fiselier en mr. L.M. Moerings, leden, in tegenwoordigheid van
mr. S.S. Dwarka, secretaris, op 21 december 2012

secretaris voorzitter

Naar boven