Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/2718/TA, 7 december 2012, beroep
Uitspraakdatum:07-12-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Post  v

Uitspraak

nummer: 12/2718/TA

betreft: [klager] datum: 7 december 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 6 juli 2012 van de alleensprekende beklagrechter bij FPC De Rooyse Wissel te Venray, verder te noemen de inrichting, inhoudende: a. het niet doorgeven van een telefoongesprek op 16 februari 2012 en b. het niet mogen
faxen naar klagers raadsvrouw op 13 april 2012,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beklagrechter heeft klager ten aanzien van a. niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag en het beklag vermeld b. ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

De beroepscommissie heeft het hoofd van de inrichting in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager en zijn raadsvrouw A. van der Velden om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
Hetgeen in beroep is aangevoerd met betrekking tot a. kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagrechter. Het beroep zal derhalve in zoverre ongegrond worden verklaard en de uitspraak van de
beklagrechter zal worden bevestigd.
Met betrekking tot b. overweegt de beroepscommissie dat door klager is gesteld en door het hoofd van de inrichting niet is betwist dat hij in verband met een hem opgelegd afdelingsarrest, de desbetreffende beslissing naar zijn raadsvrouw wilde faxen en
dat dit door de inrichting is geweigerd. De beroepscommissie acht deze weigering onredelijk en onbillijk en zal in zoverre het beroep en het beklag gegrond verklaren. Zij ziet geen reden om aan klager een tegemoetkoming toe te kennen nu klager door
tussenkomst van de secretaris van de beklagcommissie dezelfde dag alsnog in staat is gesteld om naar zijn raadsvrouw te faxen.

2. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep met betrekking tot a. ongegrond en bevestigt in zoverre de uitspraak van de beklagrechter. Zij verklaart het beroep met betrekking tot b. gegrond, vernietigt in zoverre de uitspraak van de beklagrechter en
verklaart het beklag alsnog gegrond. Zij kent klager ter zake geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. N. Jörg, voorzitter, mr. R.M. Maanicus en drs. G.A.M. Mensing, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 7 december 2012

secretaris voorzitter

Naar boven