Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/2595/TA, 22 oktober 2012, beroep
Uitspraakdatum:22-10-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 12/2595/TA

betreft: [klager] datum: 22 oktober 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift ingediend door mr. F.P. Holthuis namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 8 augustus 2012 van de alleensprekende beklagrechter bij de Pompestichting te Nijmegen, inhoudende dat twee begeleide verloven, op 18 juni 2012 en
15 juli 2012, niet zijn doorgegaan,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beklagrechter heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

De beroepscommissie heeft het hoofd van de inrichting in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
Het hoofd van de inrichting heeft in beroep benadrukt dat het ontbreken van voldoende saldo op klagers rekening de rechtstreekse aanleiding vormde voor het niet doorgaan van klagers voorgenomen verloven.
Hetgeen van de zijde van klager hiertegen in beroep is aangevoerd kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagrechter. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

2. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagrechter.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. N. Jörg, voorzitter, mr. R.M. Maanicus en drs. G.A.M. Mensing, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert,
secretaris, op 22 oktober 2012

secretaris voorzitter

Naar boven