Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 02/0597/GA, 11 juni 2002, beroep
Uitspraakdatum:11-06-2002

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 02/597/GA

betreft: [klager] datum: 11 juni 2002

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 11 maart 2002 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak d.d. 4 maart 2002 van de beklagcommissie bij Unit 1 te Dordrecht,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 22 mei 2002, gehouden in de p.i. Over-Amstel te Amsterdam, zijn gehoord klager en de heer [...], unit-directeur van Unit 1 te Dordrecht.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de kwaliteit en hoeveelheid van de door de inrichting verstrekte waspoeder.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
De waspoeder in de inrichting heeft niet de kwaliteit die het zou moeten hebben. De was wordt niet wit en de vlekken gaan er niet uit. De directeur dient zorg te dragen voor een goede hygiëne binnen de inrichting. Op grond hiervanis het verstrekken van waspoeder vanuit de inrichting geen gunst, maar een verplichting van de directeur.
Klager wil graag het bedrag dat hij heeft betaald voor waspoeder vergoed krijgen.

De unit-directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Een gedetineerde dient zelf voor zijn waspoeder zorg te dragen. De inrichting heeft zelf bepaald dat ze waspoeder verstrekt indien een gedetineerde dit niet of nauwelijks kan betalen. Gedetineerden geven hun was, al dan nietvoorzien van waspoeder, aan de reiniger. Indien er geen waspoeder bij de was wordt geleverd, wordt de was met waspoeder van de inrichting gewassen.

3. De beoordeling
De beroepscommissie overweegt dat de kwaliteit en de hoeveelheid van de door de inrichting verstrekte waspoeder niet kan worden aangemerkt als een beslissing als bedoeld in artikel 60, eerste lid, PBW. De beroepscommissie zalderhalve de beslissing van de beklagcommissie vernietigen en klager alsnog niet-ontvankelijk verklaren in zijn beklag.

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in zijn beklag.
Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. H.B. Greven en mr. J. Lamens, leden, in tegenwoordigheid van mr. M. Schoone, secretaris, op 11 juni 2002.

secretaris voorzitter

Naar boven