Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/1772/GA, 16 oktober 2012, beroep
Uitspraakdatum:16-10-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Bezoek  v

Uitspraak

nummer: 12/1772/GA

betreft: [klager] datum: 16 oktober 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van de penitentiaire inrichting (p.i.) Ter Apel,

gericht tegen een uitspraak van 31 mei 2012 van de alleensprekende beklagrechter bij voormelde p.i. gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 10 september 2012, gehouden in de p.i. Hoogeveen, zijn gehoord [...], plaatsvervangend vestigingsdirecteur, en [...], juridisch medewerker.

Vóór aanvang van de zitting is meegedeeld dat klager noch zijn raadsman mr. D.M. Penn ter zitting zal verschijnen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter.
Het beklag, voor zover in beroep aan de orde, betreft de beslissing om klagers bezoek zonder toezicht te laten plaatsvinden in een advocatenkamer.

De beklagrechter heeft het beklag gegrond verklaard en aan klager een tegemoetkoming van
€ 10,= toegekend op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van de directeur en klager
Door en namens de directeur is in beroep zijn tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Bezoek zonder toezicht in de speciaal voor het bezoek van de levenspartner ingerichte kamer is bedoeld voor het versterken van de duurzame relatie met de levenspartner. Er is geen nieuw beleid voor bezoek zonder toezicht, maar de regels worden strikter
toegepast. Klager had drie namen van familieleden opgegeven voor bezoek zonder toezicht. Gewoonlijk vindt bezoek plaats in de bezoekzaal. Klager heeft toestemming van de directeur gekregen om dit bezoek toch plaats te laten vinden zonder toezicht in
een
door de directeur geschikt bevonden ruimte. Er kon niet meegeluisterd worden door personeel. In de deur van de advocatenkamer zit een klein strookje glas. Klager is tevoren meegedeeld dat het bezoek zou plaatsvinden in een advocatenkamer.

Klager heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagrechter, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
Klager heeft bezoek zonder toezicht aangevraagd voor drie familieleden. De directeur heeft hiervoor toestemming gegeven en bepaald dat dit bezoek zou plaatsvinden in de advocatenkamer.
Uit de huisregel 3.8.1 volgt niet dat bezoek van drie familieleden per se zou moeten plaatsvinden in een ruimte die speciaal is ingericht voor het bezoek van de levenspartner. De beroepscommissie acht aannemelijk geworden dat het bezoek in de
advocatenkamer zonder toezicht, zoals klager was toegezegd, kon plaatsvinden.
Dit maakt dat de beroepscommissie het beroep van de directeur gegrond zal verklaren en de uitspraak van de beklagrechter zal vernietigen. Zij zal het beklag alsnog ongegrond verklaren.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep van de directeur gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagrechter en verklaart het beklag alsnog ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, dr. H.G. van de Bunt en J. Schagen MA, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 16 oktober 2012

secretaris voorzitter

Naar boven