Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/1322/GA, 16 oktober 2012, beroep
Uitspraakdatum:16-10-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 12/1322/GA

betreft: [klager] datum: 16 oktober 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van de penitentiaire inrichting (p.i.)Ter Apel,

gericht tegen een uitspraak van 10 april 2012 van de alleensprekende beklagrechter bij voormelde p.i. gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 10 september 2012, gehouden in de p.i. Hoogeveen, zijn gehoord klager en [...], plaatsvervangend vestigingsdirecteur, en [...], juridisch medewerker.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag houdt in dat twee porties gehakt uit de afdelingsvriezer zijn verdwenen.

De beklagrechter heeft het beklag gegrond verklaard en aan klager een tegemoetkoming van
€ 14,07 toegekend op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De beoordeling
Klager heeft ter zitting van de beroepscommissie verklaard dat het gehakt door een medegedetineerde, met wie klager samen kookte, is besteld en betaald en dat op (de verpakking van) het gehakt de naam van de medegedetineerde was vermeld.
Uit het bovenstaande volgt dat het betreffende gehakt geen eigendom van klager was en dat het beklag geen beslissing jegens klager betreft in de zin van artikel 60, eerste lid, van de Pbw. De beroepscommissie zal derhalve het beroep van de directeur
gegrond verklaren, de uitspraak van de beklagrechter vernietigen en klager alsnog niet-ontvankelijk verklaren in het beklag.

3. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep van de directeur gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagrechter en verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in het beklag.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, dr. H.G. van de Bunt en J. Schagen MA, leden, in tegenwoordigheid van
mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 16 oktober 2012

secretaris voorzitter

Naar boven