Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/2651/GV, 1 oktober 2012, beroep
Uitspraakdatum:01-10-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 12/2651/GV

betreft: [klager] datum: 1 oktober 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 17 augustus 2012 genomen beslissing van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (de Staatssecretaris),

alsmede van de onderliggende stukken.

De beroepscommissie heeft de Staatssecretaris in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Staatssecretaris heeft klagers verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting in het kader van algemeen verlof afgewezen.

2. De standpunten
Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
Klager is op 7 augustus 2012 met verlof gegaan en alles is toen goed verlopen.
Klager heeft geen delict gepleegd en hij wil niet meewerken aan dingen die over het delict gaan.
Klager wil eventueel wel aan de COVA-training deelnemen. Volgens klager heeft het slachtoffer hem vals beschuldigd. Klager dronk een aantal jaren geleden veel alcohol, maar dat is nu veranderd. Klager heeft weinig schulden en hij zou begin 2012 voor
zichzelf beginnen. Door het afwijzen van verlof worden ook klagers zieke vader en zijn vriendin gedupeerd.
Klager heeft tien maanden op de wachtlijst van Neos gestaan en het klopt dat hij een aantal malen niet op een afspraak is verschenen. Klager heeft negen maanden voor niets vastgezeten.

Namens de Staatssecretaris is de bestreden beslissing niet nader toegelicht.

Op klagers verlofaanvraag zijn de volgende adviezen uitgebracht.
De directeur van de locatie De Boschpoort Breda heeft positief geadviseerd ten aanzien van de verlofaanvraag.
De officier van justitie bij het arrondissementsparket te Den Bosch heeft negatief geadviseerd ten aanzien van de verlofaanvraag.
Uit het reclasseringsadvies van 21 januari 2012 komt het volgende naar voren. Klager wordt ervan verdacht een taxichauffeur te hebben overvallen. Hij ontkent het delict gepleegd te hebben. Er zijn aanwijzingen dat sprake is van alcoholproblematiek, wat
door klager wordt ontkend. Klager was ten tijde van de taxirit onder invloed van alcohol. Klager is een man die zich gemakkelijk laat beïnvloeden en weinig motivatie toont. Gezien de ontkennende houding van klager is geen inschatting van het
recidiverisico mogelijk. Klager heeft zorgelijke uitspraken gedaan richting de taxichauffeur en zijn kennis die de taxirit zou betalen maar dit niet heeft gedaan. Ingeschat wordt dat er risico is op letselschade voor beide personen. Klager heeft
aangegeven dat hij het leven van het slachtoffer zuur gaat maken omdat deze een valse aangifte zou hebben gedaan en dat klager daarom nu onterecht vastzit. Klager heeft tevens aangegeven dat hij boos is op zijn kennis, die hij mede verantwoordelijk
houdt voor de situatie waar hij nu in zit.
Ingeschat wordt dat er een hoog risico is op het onttrekken aan voorwaarden. Klager schijnt zich slecht aan afspraken te kunnen houden, zoals blijkt uit het contact met de stichting Neos.

3. De beoordeling
Klager heeft een aantal vrijheidsstraffen ondergaan en hij is op 8 september 2012 in vrijheid gesteld.

Op 21 juni 2012 heeft de Staatssecretaris klagers verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting in het kader van algemeen verlof afgewezen. Klager heeft tegen deze beslissing beroep ingesteld en de beroepscommissie heeft op 26 juli 2012,
12/1943/GV, het beroep gegrond verklaard, omdat de beslissing onvoldoende verifieerbaar was voor de beroepscommissie. De Staatssecretaris is opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak binnen een termijn van twee weken
na ontvangst van de uitspraak. Op 17 augustus 2012 heeft de Staatssecretaris een nieuwe beslissing genomen en klagers verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting in het kader van algemeen verlof afgewezen.
De directeur van de inrichting heeft op 7 augustus 2012 een 12 uurs verlof zonder overnachting aan klager verleend.
Nu klager op 8 september 2012 in vrijheid is gesteld en hij op 7 augustus 2012 met verlof is geweest, is het belang aan het beroep komen te ontvallen. Om deze reden dient klager niet-ontvankelijk te worden verklaard in zijn beroep.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. M. Boone en mr. R.S.T. van Rossem-Broos, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.A.H. de Bruin, secretaris, op 1 oktober 2012

secretaris voorzitter

Naar boven