Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/0855/GA, 18 september 2012, beroep
Uitspraakdatum:18-09-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 12/855/GA

betreft: [klager] datum: 18 september 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 29 februari 2012 van de alleensprekende beklagrechter bij de locatie Roermond

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 24 augustus 2012, gehouden in de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Vught, is [...], plaatsvervangend vestigingsdirecteur bij de locatie Roermond gehoord. Hoewel klager, die zich inmiddels in vrijheid bevindt, op
behoorlijke wijze is opgeroepen, is hij niet ter zitting verschenen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft het niet mogen gebruiken van eigen scheergerei tijdens klagers plaatsing in de isoleercel.

De beklagrechter heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Klager mag in verband met zijn hepatitis C geen gebruik maken van het elektrisch scheerapparaat van de isoleercel. Hij heeft daarom gevraagd of hij zijn
eigen scheergerei mag gebruiken, maar dit werd geweigerd in verband met de veiligheid van het personeel en zijn eigen veiligheid. Klager heeft zich daarom vijf dagen niet kunnen scheren.

De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Klager heeft niet aangegeven dat hij met zijn eigen elektrisch scheerapparaat wilde scheren. Daartegen bestaat geen bezwaar.

3. De beoordeling
De beroepscommissie verstaat het beklag van klager aldus dat hij zijn eigen elektrisch scheerapparaat niet mocht gebruiken. Hieromtrent overweegt de beroepscommissie als volgt. Als onbestreden is vast komen te staan dat klager geen gebruik van het
scheerapparaat van de isoleercel mocht maken vanwege zijn hepatitis C. Thans is gebleken dat klager een eigen elektrisch scheerapparaat op cel had, waarvan de directeur stelt dat tegen het gebruik daarvan geen bezwaar staat. Nu niet is gebleken dat het
gebruik van dit scheerapparaat is geweigerd, is naar het oordeel geen sprake van een beslissing van de directeur. Klager dient derhalve alsnog niet-ontvankelijk in zijn beklag te worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagrechter en verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in zijn beklag.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. B.J. de Jong, voorzitter, dr. M. Kooyman en mr. A. van Waarden, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris, op 18 september 2012

secretaris voorzitter

Naar boven