Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/2654/GB, 11 september 2012, beroep
Uitspraakdatum:11-09-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 12/2654/GB

Betreft: [klager] datum: 11 september 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. J.W. Heemskerk, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een schriftelijke reactie van de selectiefunctionaris d.d. 15 augustus 2012,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de schriftelijke reactie
De selectiefunctionaris heeft schriftelijk gereageerd op het namens klager ingediende bezwaarschrift van 8 augustus 2012 en het (aanvullende) bezwaarschrift van 15 augustus 2012 gericht tegen de oproep aan klager om zich op 16 augustus 2012 te melden
in
het Justitieel Medisch Centrum (JMC) Haaglanden te Den Haag.

2. De feiten
Klager is bij uitspraak van 4 juli 2008 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 224 dagen. Op 4 juli 2012 is klager opgeroepen om zich op 16 augustus 2012 te melden in het JMC Haaglanden. Op 11 juli 2012 is het namens klager ingediende bezwaarschrift
tegen deze oproep ongegrond verklaard. Op 15 augustus 2012 is het namens klager ingestelde beroep tegen de beslissing op bezwaar van 11 juli 2012 ongegrond verklaard. Op 8 augustus 2012 is namens klager opnieuw een bezwaarschrift ingediend tegen de
oproep aan klager om zich op 16 augustus 2012 te melden in het JMC Haaglanden. De selectiefunctionaris heeft op 15 augustus 2012 schriftelijk gereageerd op het namens klager ingediende bezwaarschrift van 8 augustus 2012 en het (aanvullende)
bezwaarschrift van 15 augustus 2012. In deze schriftelijke reactie neemt de selectiefunctionaris echter geen nieuwe beslissing. Op 21 augustus 2012 is namens klager opnieuw beroep ingesteld bij de Raad.

3. Ontvankelijkheid
Uit de stukken blijkt dat klager zich op 16 augustus 2012 niet heeft gemeld in het JMC Haaglanden. Op 23 augustus 2012 is klager door de politie opgehaald en overgebracht naar het JMC Haaglanden. Nu klager inmiddels in het JMC Haaglanden verblijft, is
het belang aan zijn beroep komen te ontvallen. Om deze reden dient klager niet-ontvankelijk te worden verklaard in zijn beroep.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van L.A.M. Karels, secretaris, op 11 september 2012

secretaris voorzitter

Naar boven