Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/1599/GA, 28 augustus 2012, beroep
Uitspraakdatum:28-08-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 12/1599/GA

betreft: [klager] datum: 28 augustus 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 1 mei 2012 van de beklagcommissie bij de locatie De Schie te Rotterdam,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 10 augustus 2012, gehouden in de penitentiaire inrichting Krimpen aan den IJssel, is de plaatsvervangend vestigingsdirecteur van de locatie De Schie, [...], gehoord. Hoewel voor klagers vervoer naar de zitting
was
zorg gedragen, heeft hij daarvan geen gebruik gemaakt.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het feit dat zes dozen met kleding van klager vanuit de locatie Zoetermeer niet naar de locatie De Schie zijn verzonden, alsmede dat klagers radio bij overplaatsing naar de locatie De Schie beschadigd is geraakt en hij zijn X-Box
nooit heeft ontvangen.

De beklagcommissie heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt - zakelijk weergegeven - schriftelijk als volgt toegelicht. Klager heeft de uitspraak van de beklagcommissie, die op 4 mei 2012 is verzonden, veel later ontvangen. Tevens
moest
hij nog wachten op een vrachtbrief die hij van de bad-afdeling zou krijgen. Klager heeft bij binnenkomst in de locatie Zoetermeer voor dertien dozen getekend. Op het moment dat hij zou worden overgeplaatst naar de locatie De Schie, had hij deze dozen
nog steeds. Er zijn echter maar zes dozen opgestuurd. Klagers X-Box is ook zoekgeraakt. Tevens is zijn radio beschadigd. De cassettedeck werkt niet meer. Klager heeft op 23 januari 2012 alsnog één van de zeven vermiste dozen ontvangen, terwijl werd
beweerd dat hij maar zes dozen had, hij geen X-Box had en zijn radio goed werkte. Klager verwijst daartoe naar een vrachtbrief van 23 januari 2012. Klager vindt het raar dat niet is doorgegeven dat hij alsnog één van de zeven vermiste dozen heeft
ontvangen.

De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Vanuit de locatie Zoetermeer zijn er zes dozen naar de locatie De Schie verstuurd. Deze dozen zijn ontvangen. Dit blijkt ook uit de vrachtbrief van
28 maart 2011. Klager geeft aan dat zijn radio is beschadigd tijdens het transport. Normaal gesproken wordt daarvan een aantekening gemaakt op het formulier “invoer dozen uit een andere inrichting”. Op het formulier staat niet dat de radio is
beschadigd. Er zijn ook geen mutaties in het systeem gevonden waaruit dit blijkt. Ook blijkt nergens uit dat klager een X-Box had. Op de invoerlijst staat alleen “ 1 X-boxdoos leeg” vermeld.

3. De beoordeling
Ten aanzien van het beroep met betrekking tot de zeven niet verzonden dozen met kleding, kan de beroepscommissie zich verenigen met het oordeel van de beklagcommissie dat klager niet ontvankelijk is in het beklag. Het beroep zal in zoverre ongegrond
worden verklaard.

Ten aanzien van het beklag met betrekking tot het feit dat klagers radio is beschadigd en hij zijn X-Box nooit heeft ontvangen, overweegt de beroepscommissie het volgende. De beklagcommissie heeft dit onderdeel van het beklag niet beoordeeld. Om
proceseconomische redenen zal de beroepscommissie dit onderdeel van het beklag in eerste en hoogste aanleg beoordelen. Uit de invoerlijst van de locatie De Schie blijkt dat klager onder meer een radio heeft ingevoerd. Verder blijkt daaruit dat een
X-box
doos in fouillering is gegeven. Achter deze X-box doos staat vermeld dat deze doos leeg is. Nu er geen documenten zijn die bevestigen dat klager een X-box in de locatie De Schie heeft ingevoerd en er evenmin documenten zijn die bevestigen dat klagers
radio bij overplaatsing is beschadigd, is de beroepscommissie van oordeel dat onvoldoende aannemelijk is geworden dat sprake is van vermissing van een X-box dan wel dat klagers radio bij overplaatsing naar/of invoer in de locatie De Schie is
beschadigd.
Het beklag zal daarom in zoverre ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag met betrekking tot de beschadigde radio en de vermiste X-Box ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. C.J.G. Bleichrodt, voorzitter, J.G.A. van den Brand en mr. A. van Waarden, leden, in tegenwoordigheid van mr. M.L. Koster, secretaris, op 28 augustus 2012

secretaris voorzitter

Naar boven