Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 02/0197/GB, 13 mei 2002, beroep
Uitspraakdatum:13-05-2002

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 02/197/GB

Betreft: [klager] datum: 13 mei 2002

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (PBW) heeft kennis genomen van een op 22 januari 2002 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], geboren op [1977], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 13 december 2001 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar het huis van bewaring (h.v.b.) Noordsingel te Rotterdam of locatie De Schie te Rotterdam afgewezen.

2. De feiten
2.1. Klager is sedert 19 oktober 2001 gedetineerd. Hij verbleef in de locatie Havenstraat te Amsterdam.

2.2. Klager ondergaat een gevangenisstraf van acht maanden met aftrek. De tenuitvoerlegging van deze straf is aangevangen op 12 januari 2002. De wettelijk vroegst mogelijke v.i.-datum valt op of omstreeks 14 juni 2002.

3. Ontvankelijkheid
3.1. De selectiefunctionaris heeft aangegeven dat klager inmiddels is afgestraft. Klager is
in de tussentijd, conform zijn voorkeur, geplaatst in de halfopen inrichting Bankenbosch te Veenhuizen.

3.2. Nu klager inmiddels is afgestraft en thans -overeenkomstig zijn daartoe geuite wens- in de halfopen inrichting Bankenbosch te Veenhuizen verblijft, is de beroepscommissie van oordeel dat het belang aan het beroep, dat immersis gericht tegen de afwijzing van klagers verzoek tot overplaatsing naar een ander huis van bewaring, is komen te ontvallen. Om deze reden dient klager niet-ontvankelijk te worden verklaard in zijn beroep.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. M. Schoone, secretaris, op

secretaris voorzitter

Naar boven