Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/1797/GB, 27 juni 2012, beroep
Uitspraakdatum:27-06-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 12/1797/GB

Betreft: [klager] datum: 27 juni 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 16 mei 2012 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de oproep
zich op 11 juni 2012 te melden in de beperkt beveiligde inrichting (b.b.i.) van de
locatie Westlinge te Heerhugowaard gegrond verklaard en heeft klager opgeroepen
zich op 2 juli 2012 te melden.

2. De feiten
Klager is op 21 december 2011 veroordeeld tot een gevangenisstraf van veertien dagen. Voornoemde uitspraak is op 5 januari 2012 onherroepelijk geworden. Op 24 april 2012 is klager opgeroepen zich op 11 juni 2012 te melden in de b.b.i. van de locatie
Westlinge. Klagers bezwaarschrift tegen deze oproep is op 16 mei 2012 gegrond verklaard. Op 15 mei 2012 is klager opgeroepen zich op 2 juli 2012 te melden in de b.b.i. van de locatie Westlinge.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
Klager verzoekt om een paar maanden uitstel vanwege zijn gezondheid. Klager heeft een zoon van vijftien jaar die er onder zou lijden indien klager nu twee weken in detentie zou moeten verblijven.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klager wordt door het Bureau Individuele Medische Advisering, onder voorwaarde dat de tenuitvoerlegging van de straf wordt gepland tussen de afspraken door die klager heeft om een infuus aan te leggen in verband met zijn medische gesteldheid,
detentiegeschikt geacht. Klager heeft een oproep ontvangen om zich op 11 juni 2012 te melden. Klager heeft op 25 april 2012 een afspraak in het ziekenhuis. De selectiefunctionaris heeft derhalve klager uitstel verleend tot 2 juli 2012.

4. De beoordeling
Blijkens de stukken is aannemelijk geworden dat klager leukemie heeft. Het standpunt van de selectiefunctionaris is dat klager door het Bureau Individuele Medische Advisering onder voorwaarden detentiegeschikt is verklaard. Welke de onderbouwing van
dit
advies is, wordt evenwel niet aangegeven. Tegenover dit advies staat het verzoek van klager om uitstel in verband, zo begrijpt de beroepscommissie, met zijn gezondheidstoestand. Naar het oordeel van de beroepscommissie heeft klager dit verzoek
onvoldoende onderbouwd. De argumenten die hij aandraagt wijzen vooralsnog niet in de richting van detentieongeschiktheid aan zijn zijde. De beroepscommissie merkt hierbij nog op dat het eerste bezwaar van klager door de selectiefunctionaris serieus is
genomen. Het beroep zal ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit
mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in
tegenwoordigheid van E.E.M. Kapel, secretaris, op 27 juni 2012

secretaris voorzitter

Naar boven