Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/0857/TA, 25 juni 2012, beroep
Uitspraakdatum:25-06-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 12/857/TA

betreft: [klager] datum: 25 juni 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift ingediend door mr. J.A.P.F. Hoens, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 12 maart 2012 van de alleensprekende beklagrechter bij FPC Veldzicht te Balkbrug, verder te noemen de inrichting,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht,

De beroepscommissie heeft het hoofd van de inrichting in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager en zijn raadsman mr. J.A.P.F. Hoens om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft de weigering van een total bodyscan.

De beklagrechter heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in het beklag, op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Namens klager is het beroep als volgt toegelicht. Een tbs-gestelde heeft de mogelijkheid om in een bijzondere situatie om een total bodyscan te verzoeken. De reactie op dit verzoek is vatbaar voor beklag op grond van artikel 56, eerste lid onder e,
Bvt.
Klager heeft het verzoek ingediend met het oog op zijn grondwettelijk gewaarborgd recht op lichamelijke integriteit als vermeld in artikel 11 Grondwet. Klager wil middels een total bodyscan laten onderzoeken welke gevolgen de tbs heeft (gehad) op zijn
lichamelijke gesteldheid. Hij is al jarenlang bekend met diverse medische problemen op lichamelijk en psychisch vlak die zich in de afgelopen tien tbs-jaren steeds erger hebben gemanifesteerd. De total bodyscan is een relatief eenvoudig middel om
ziekteverschijnselen op te sporen c.q. uit te sluiten.

Het hoofd van de inrichting heeft in beroep gepersisteerd bij het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt en daaraan toegevoegd dat de brief van 2 december 2011 geen (impliciete) weigering inhoudt. Klager beschikt wel degelijk over financiële
middelen, maar kan daar niet vrijelijk over beschikken in verband met de bewindvoering van zijn ouders. Zijn ouders geven geen toestemming om geld uit te geven voor een bodyscan.

3. De beoordeling
Uit de reactie van het hoofd van de inrichting op het beroep volgt dat de inrichting zich niet verzet tegen een total bodyscan van verzoeker, maar de medische indicatie hiervoor niet aanwezig acht. Klager kan voor eigen rekening zo een onderzoek
ondergaan. Deze wijze van betrachten van de medische zorgplicht door de inrichting is onttrokken aan het klachtrecht. Derhalve zal de beroepscommissie het beroep ongegrond verklaren en de uitspraak van de beklagrechter bevestigen met wijziging van de
gronden.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagrechter met wijziging van de gronden.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. N. Jörg, voorzitter, mr. R.P.G.L.M. Verbunt en drs. G.A.M. Mensing, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 25 juni 2012

secretaris voorzitter

Naar boven