Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/1402/GB, 18 juni 2012, beroep
Uitspraakdatum:18-06-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 12/1402/GB

Betreft: [klager] datum: 18 juni 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. G.A.S. Maduro, namens

[...], verder te noemen klaagster,

gericht tegen een op 26 april 2012 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing, de nadere schriftelijke toelichtingen van de selectiefunctionaris van 22 mei 2012 en 31 mei 2012 en de nadere schriftelijke toelichting van klaagsters raadsman van 22 mei 2012.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klaagster gericht tegen de oproep zich op 29 mei 2012 te melden in de beperkt beveiligde inrichting (b.b.i.) van de locatie Ter Peel te Sevenum ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klaagster is bij uitspraak van 8 februari 2012 veroordeeld tot een gevangenisstraf van veertien dagen. Deze uitspraak is onherroepelijk geworden op 23 februari 2012. Op 15 maart 2012 heeft klaagster schriftelijk aangegeven gevolg te zullen geven aan
een
oproep zich in een b.b.i. te melden. Op 17 april 2012 is klaagster opgeroepen om zich op 29 mei 2012 te melden in de b.b.i. van de locatie Ter Peel.

3. Ontvankelijkheid
Uit de inlichtingen van de selectiefunctionaris blijkt dat klaagster zich niet heeft gemeld op 29 mei 2012 in de b.b.i. van de locatie Ter Peel. Hiermee heeft klaagster zich onttrokken aan haar detentie. Als gevolg hiervan heeft klaagster haar status
als zelfmelder verloren waardoor zij niet meer in aanmerking komt voor plaatsing in een b.b.i. Tegen deze achtergrond heeft klaagster geen belang bij de beoordeling van het beroep. Om deze reden dient klaagster niet-ontvankelijk te worden verklaard in
haar beroep.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klaagster niet-ontvankelijk in haar beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit
mr. J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in
tegenwoordigheid van E.E.M. Kapel, secretaris, op 18 juni 2012

secretaris voorzitter

Naar boven