Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/0501/GA, 10 mei 2012, beroep
Uitspraakdatum:10-05-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 12/501/GA

betreft: [klager] datum: 10 mei 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 3 februari 2012 van de alleensprekende beklagrechter bij de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Vught,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde p.i. in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft het te laat doorlaten van het bezoek ondanks dat het bezoek op tijd is.

De beklagrechter heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Zowel klager als de directeur heeft in beroep volhard in het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt.

3. De beoordeling
Gelet op hetgeen is bepaald in artikel 38, eerste lid, van de Pbw is de beroepscommissie van oordeel dat een klacht over de beperking van het recht op bezoek moet worden aangemerkt als een beklagwaardige beslissing als bedoeld in artikel 60, eerste
lid,
van de Pbw. De beroepscommissie zal de uitspraak van de beklagrechter mitsdien vernietigen en klager alsnog ontvankelijk verklaren in zijn beklag.

De beroepscommissie stelt op basis van de stukken vast dat klager van 18.00 tot 19.00 uur recht had op bezoek. Uit de registratie van de complexbeveiliging volgt dat klagers bezoek zich op 24 november 2011 om 18.05 uur heeft gemeld en om 18.18 uur naar
de bezoekzaal is doorgelaten. Niet aannemelijk is geworden dat de vertraging die is ontstaan aan de directeur kan worden verweten. Mitsdien is het beroep ongegrond.

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagrechter, verklaart klager alsnog ontvankelijk in zijn beklag, maar verklaart dit beklag ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. F.G. Bauduin en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van P.A.M. Peters, secretaris, op 10 mei 2012

secretaris voorzitter

Naar boven