Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/1301/GA en 12/1386/GA, 7 juni 2012, beroep
Uitspraakdatum:07-06-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 12/1301/GA en 12/1386/GA

betreft: [klager] datum: 7 juni 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen de uitspraken van 6 april 2012 en 10 april 2012 van de alleensprekende beklagrechter bij de locatie Zuyder Bos te Heerhugowaard, voor zover daarbij aan klager tegemoetkomingen zijn toegekend,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraken waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak zijn gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van de locatie Zuyder Bos in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de tegemoetkoming
a. De beklagrechter heeft een tegemoetkoming van € 15,= toegekend vanwege de gegrondverklaring van klagers beklag betreffende de afwijzing van het verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting in het kader van algemeen verlof, aangevraagd
voor de periode van 23 januari 2012 tot 26 januari 2012, op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven (beklagnummer ZB 2012/38).
b. De beklagrechter heeft een tegemoetkoming van € 15,= toegekend vanwege de gegrondverklaring van klagers beklag betreffende de afwijzing van het verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting in het kader van algemeen verlof, aangevraagd
voor de periode van 5 maart tot 8 maart 2012, op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven (beklagnummer ZB 2012/108).

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft het beroep als volgt toegelicht. Klager heeft recht op de verloven die hem ontnomen zijn. Het is immers niet zeker dat hij in mei vrij komt. Een tegemoetkoming van
€ 15,= is te laag. Gedetineerden hebben recht op € 50,= per gemist verlof.

De directeur heeft geen verdere toelichting op het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt.

3. De beoordeling
Klager is op 7 mei 2012 in vrijheid gesteld. De beroepscommissie kan zich, gelet op de aard van het gegrondverklaarde beklag en de door de beroepscommissie in soortgelijke gevallen toegekende tegemoetkoming niet verenigen met de door de beklagrechter
toegekende tegemoetkoming. Het beroep zal dan ook gegrond worden verklaard en de beroepscommissie zal een tegemoetkoming vaststellen van € 50,= per gemist algemeen verlof.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraken van de beklagrechter voor zover daartegen beroep is ingesteld en bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van in totaal € 100,=.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. M. Boone en mr. J.M.M. van Woensel, leden, in tegenwoordigheid van F.A. Groeneveld, secretaris, op 7 juni 2012

secretaris voorzitter

Naar boven