Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 99/0535/GBC B, 2 mei 2002, beroep
Uitspraakdatum:02-05-2002

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: B 99/535/GBC (tegemoetkoming)

Betreft: [klager] datum: 2 mei 2002

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (PBW) heeft kennis genomen van een op 27 februari 2002 bij het secretariaat van de Raad ingekomen brief, ingediend door mr. E. Ramakers,namens

[...],

betreffende een verzoek om tegemoetkoming.

Door klager is op 24 november 1999 beroep ingesteld tegen een op 30 november 1999 genomen beslissing van de selectiefunctionaris tot overplaatsing van klager naar de gevangenis Overmaze te Maastricht.
Bij uitspraak van 25 juli 2000 heeft de beroepscommissie het beroep gegrond verklaard. Zij heeft de selectiefunctionaris opgedragen met inachtneming van de uitspraak van de beroepscommissie een nieuwe beslissing te nemen.

Beoordeling
In een schriftelijke verklaring van klager d.d. 2 augustus 2000 heeft hij verklaard dat hij, "ondanks de uitslag van de beroepscommissie en uit vrije wil, zijn verblijf in de p.i. Overmaze binnen het regime van beperkte gemeenschapwil continueren en geen aanspraak meer maakt op de uitspraak van dat beroep."

De beroepscommissie is gelet op het voorgaande van oordeel dat in dit geval geen termen aanwezig zijn klager een tegemoetkoming toe te kennen.

Beslissing
De beroepscommissie bepaalt dat aan klager geen tegemoetkoming toekomt.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.R. Meijeringh, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid mr. M. Vodegel, secretaris, op 2 mei 2002.

secretaris voorzitter

Naar boven