Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/4526/GA, 7 mei 2012, beroep
Uitspraakdatum:07-05-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Activiteiten  v

Uitspraak

nummer: 11/4526/GA

betreft: [klager] datum: 7 mei 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 13 december 2012 van de beklagcommissie bij de locatie Zuyder Bos te Heerhugowaard,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Klager en de directeur hebben geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om te worden gehoord ter zitting van de beroepscommissie van 10 april 2010, gehouden in de locatie Amsterdam Over-Amstel.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het gedwongen worden deel te nemen aan een extra luchtmoment.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager noch de directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep toegelicht.

3. De beoordeling
Als onweersproken is komen vast te staan dat in de locatie Zuyder Bos, op verzoek van en in overleg met de vertegenwoordigers van de gedetineerden (de gedeco), in de zomermaanden van 2011 tijdens de weekeinden een extra luchtmoment werd aangeboden. Die
afspraak gold ook ten aanzien van klagers afdeling voor het weekeinde van 20 augustus 2011. Dat extra luchten moet worden aangemerkt als een activiteit als bedoeld in artikel 20, tweede lid, van de Pbw. Gelet daarop kon de directeur beslissen om
gedetineerden die geen deel wensten te nemen aan die activiteit, in te sluiten tijdens dat extra luchtmoment.
Klager had de keuze om al dan niet deel te nemen aan die activiteit, zij het dat bij niet-deelnemen, zoals ook bij andere activiteiten waaraan men niet wenst mee te doen, insluiting voor de duur van die activiteit kan volgen. Het beroep van klager zal
daarom ongegrond worden verklaard en de uitspraak van de beklagcommissie zal worden bevestigd, met wijziging van de gronden.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie met wijziging van de gronden.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. C.J.G. Bleichrodt, voorzitter, mr. P.A.M. Mevis en dr. W.J. Schudel, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 7 mei 2012

secretaris voorzitter

Naar boven