Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/0968/GV, 24 april 2012, beroep
Uitspraakdatum:24-04-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 12/968/GV

betreft: [klager] datum: 24 april 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 16 maart 2012 genomen beslissing van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (de Staatssecretaris),

alsmede van de onderliggende stukken.

De beroepscommissie heeft de Staatssecretaris in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Staatssecretaris heeft klagers verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting in het kader van strafonderbreking afgewezen.

2. De standpunten
Klager heeft vijf handgeschreven pagina’s met daarop vermeld ‘Spoed-Beroep!’aan het secretariaat van de Raad toegestuurd, waarin slechts enkele woorden als leesbaar kunnen worden onderscheiden.

Namens de Staatssecretaris is hierop als volgt gereageerd.
Niet ingegaan kan worden op door klager aangedragen argumenten, omdat het beroep niet leesbaar is.
Op 11 april 2012 wordt klager ontslagen uit detentie.

3. De beoordeling
Klager onderging hechtenis voor de duur van 56 dagen wegens verkeersdelicten.
Op 11 april 2012 is hij in vrijheid gesteld.

De beroepscommissie overweegt dat in klagers - veelal onleesbare - beroepschrift onvoldoende gronden voor het beroep kunnen worden onderscheiden en dat derhalve het beroep niet voldoet aan de eisen als gesteld in artikel 72, tweede lid, van de Pbw. Nu
betrokkene inmiddels niet meer gedetineerd is, ziet de beroepscommissie er vanaf hem in staat te stellen zijn verzoek te verduidelijken. Zij zal derhalve klager niet-ontvankelijk in het beroep verklaren.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in het beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. M. Boone en mr. J.M.M. van Woensel, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 24 april 2012

secretaris voorzitter

Naar boven