Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/3290/GA, 10 april 2012, beroep
Uitspraakdatum:10-04-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 11/3290/GA

betreft: [klager] datum: 10 april 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 28 juli 2011 van de alleensprekende beklagrechter bij de locatie Het Veer (PPC) te Amsterdam,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 20 maart 2012, gehouden in de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Amsterdam Over-Amstel, is gehoord [...] directeur van het PPC.

Klager en zijn raadsman mr. P.J. Zandt hebben geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om ter zitting te worden gehoord.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft de weigering om ziektegeld uit te keren.

De beklagrechter heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Door klager is in beroep het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt niet nader toegelicht.

De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klager is niet somatisch of psychisch ziek bevonden. Hem is twee tot driemaal aangepaste arbeid (crea) aangeboden op een laag niveau en klager heeft die arbeid geweigerd. In klagers belang is hem arbeid aangeboden.

3. De beoordeling
Klager heeft zich ziek gemeld, is onderzocht, maar niet arbeidsongeschikt bevonden. Hem is vervolgens meermalen aangepaste arbeid aangeboden, maar klager heeft geweigerd om de aangepaste arbeid te verrichten. In dit licht gezien is de beroepscommissie
van oordeel dat de weigering van de directeur om klager ziektegeld uit te keren niet als onredelijk of onbillijk kan worden aangemerkt. Zij zal derhalve het beroep ongegrond verklaren en de uitspraak van de beklagrechter bevestigen met wijziging van de
gronden.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagrechter met wijziging van de gronden.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. C.J.G. Bleichrodt, voorzitter, J.G.A. van den Brand en mr. dr. H.K. Fernandes Mendes, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 10 april 2012

secretaris voorzitter

Naar boven