Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 01/1709/GA, 23 januari 2002, beroep
Uitspraakdatum:23-01-2002

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 01/1709/GA

betreft: [klager] datum: 23 januari 2002

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (PBW) heeft kennis genomen van een op 11 september 2001 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak d.d. 30 augustus 2001 van de alleensprekende beklagrechter bij de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Roermond te Roermond, betreffende het wraken van de beklagrechter,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde p.i. in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
Klager heeft een aantal beklagen ingediend en in het kader van de behandeling daarvan een verzoek tot wraking van de beklagrechter ingediend. De beklagrechter heeft dit verzoek afgewezen en bepaald dat met de behandeling van debeklagen zal worden voortgegaan, zodra de uitspraak, waarbij het verzoek tot wraking is afgewezen, onherroepelijk is geworden.
Artikel 69, in verbinding met art. 68 PBW, stelt beroep open tegen de aldaar genoemde uitspraken. In het kader van de behandeling van het beklag genomen tussenbeslissingen behoren daar niet toe, zodat klager die zijn beroep tegendeze tussenbeslissing, wat er ook zij van het feit dat hij in die tussenbeslissing op het openstaan van de mogelijkheid van beroep is gewezen, niet kan worden ontvangen.

2. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, dr. J.P.S. Fiselier en mr. D.J. Dee, leden, in tegenwoordigheid van mr. M. Schoone, secretaris, op 23 januari 2002.

secretaris voorzitter

Naar boven