Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/4123/TA, 21 maart 2012, beroep
Uitspraakdatum:21-03-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 11/4123/TA

betreft: [klager] datum: 21 maart 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

het hoofd van het FPC Oostvaarderskliniek te Almere, verder te noemen de inrichting,

voor zover hiertegen beroep is ingesteld, gericht tegen een uitspraak van 14 november 2011 van de beklagcommissie bij genoemde inrichting, gegeven op een klacht van [klager], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 2 maart 2012, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam, zijn gehoord klager en namens het hoofd van voormelde inrichting [...].

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het late tijdstip van de brand- en sluitronde, waardoor klager nadelig beïnvloed word in zijn nachtrust.

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten
Namens het hoofd van de inrichting is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
De beveiligingsronde dient voor de brand- en sluitronde. Hiermee wordt begonnen om 22.00 uur, zodra het personeel weg is. De beveiligingsronde kan niet vervroegd worden. Sinds de gegrondverklaring van het beklag, wordt de beveiligingsronde eerst
gelopen
op de afdeling waar klager verblijft. Het is in de praktijk niet mogelijk om eerder met deze ronde te starten.

Klager heeft het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht.
Klager slaapt om 22.30 uur. Hij heeft zijn nachtrust nodig. De sluitcontrole werd voorheen met batterijen in de deuren uitgevoerd. Nu gebeurt dat door de sleutel in elke deur door te draaien. Dit maakt veel herrie. In de huisregels staat dat de
bewoners
na 22.00 uur geen overlast mogen veroorzaken. Dit moet ook gelden voor het personeel c.q. de beveiliging. Afgesproken is dat om uiterlijk 22.30 uur de ronde is gelopen en dat lukt ook.

3. De beoordeling
Vast is komen te staan dat ter vergroting van de sluitcontrole en de brandveiligheid, om 22.00 uur wordt begonnen met de laatste beveiligingsronde. Klager heeft hiervan last ondervonden doordat hij gestoord wordt in zijn nachtrust. Gebleken is dat het
hoofd van de inrichting dit probleem onderkent. Alhoewel de beroepscommissie klager kan volgen in zijn stelling dat verpleegden belang hebben bij een goede nachtrust, leidt het vorenstaande niet tot de conclusie dat het hoofd van de inrichting een op
hem rustende zorgplicht heeft geschonden. Integendeel, gezien het belang van veiligheidsoverwegingen vindt vanaf 22.00 uur een laatste beveiligingsronde plaats. De veiligheid van de verpleegden waarborgen is een belangrijke zorgplicht van het hoofd van
de inrichting. De beroepscommissie acht de beslissing om vanaf 22.00 uur een laatste beveiligingsronde te laten plaatsvinden dan ook niet onredelijk en onbillijk. Zij zal het beroep daarom gegrond verklaren en beslist als volgt.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt in zoverre de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit
mr.dr. E.J. Hofstee, voorzitter, drs. B. van Dekken en mr. J.M.L. Niederer, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.S. Dwarka, secretaris, op 21 maart 2012

secretaris voorzitter

Naar boven