Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/2904/GA, 20 januari 2012, beroep
Uitspraakdatum:20-01-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 11/2904/GA

betreft: [klager] datum: 20 januari 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift ingediend door mr. M.K. Bhadai namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 7 september 2011 van de alleensprekende beklagrechter bij het Detentiecentrum Zeist, betreffende een disciplinaire straf van vijf dagen opsluiting in een strafcel,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 20 december 2011, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam Over-Amstel, is gehoord [...], directeur bij het Detentiecentrum Zeist.

Klager, die in vrijheid is gesteld, is niet ter zitting verschenen.

Klagers raadsman mr. M.K. Bhadai is zonder bericht niet ter zitting verschenen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
De beroepscommissie overweegt dat uit de stukken niet vast is komen staan dat klager, anders dan door de beklagrechter is overwogen, als eerste een klap heeft uitgedeeld tijdens een vechtpartij tussen gedetineerden. Wel is aannemelijk geworden dat
klager actief betrokken was bij de vechtpartij.
In dit licht gezien acht de beroepscommissie de oplegging aan klager van een disciplinaire straf van vijf dagen opsluiting in een strafcel niet onredelijk of onbillijk. Zij zal derhalve het beroep ongegrond verklaren en de uitspraak van de
beklagrechter
bevestigen met wijziging van de gronden.

2. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie, met wijziging van de gronden.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. F.G. Bauduin, voorzitter, J.G.A. van den Brand en prof. dr. mr. L.M. Moerings, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 20 januari 2012

secretaris voorzitter

Naar boven