Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/3488/GA, 23 februari 2012, beroep
Uitspraakdatum:23-02-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 11/3488/GA datum: 23 februari 2012

betreft: [klager]

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 21 oktober 2011 van de alleensprekende beklagrechter bij de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Vught,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voornoemde p.i. in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft de regel dat bij de toegangscontrole een handscan alleen wordt gebruikt om vast te stellen dat een vrouwelijke bezoeker een zogenaamde beugelbeha draagt.

De beklagrechter heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht.
Klager heeft recht op bezoek. Het ging hierbij om een kind van zeven jaar en klager vindt het raar dat er alleen maar tijd wordt gemaakt voor een beugelbeha van vrouwen, terwijl ook de scanner aangezet had kunnen kunnen, zodat het kledingstuk - van het
kind - gecontroleerd had kunnen worden. Er moeten andere voorzorgsmaatregelen voor getroffen worden.

De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagrechter, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
De beklagrechter heeft klager ten aanzien van zijn klacht over de weigering van zijn bezoek niet-ontvankelijk verklaard. Reeds omdat geklaagd wordt over een algemene regel is die beslissing juist. Hetgeen in beroep is aangevoerd leidt derhalve niet tot
een andere beslissing dan die van de beklagrechter. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagrechter met wijziging van de gronden.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. J.A.M. de Wit en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. U. Ramdihal-Poeran, secretaris, op 23 februari 2012

secretaris voorzitter

Naar boven