Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 02/0620/GA, 11 april 2002, beroep
Uitspraakdatum:11-04-2002

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 02/620/GA

betreft: [klager] datum: 11 april 2002

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (PBW) heeft kennis genomen van een op 18 maart 2002 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak d.d. 11 maart 2002 van de beklagcommissie bij de SOV te Amsterdam, betreffende
a. het te laat ondertekenen van het plan van opvang en
b. het te laat ondertekenen van het plan van aanpak en het daaraan te ontlenen deelnemerschap,

alsmede de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
De beklagcommissie heeft in haar uitspraak van 11 maart 2002 de behandeling van klagers klaagschrift aangehouden voor het inwinnen van advies bij een deskundige. Klager heeft beroep ingesteld tegen deze uitspraak.
Artikel 69, in verband met artikel 68 PBW, stelt beroep open tegen aldaar genoemde uitspraken. In het kader van de behandeling van het beklag genomen tussenbeslissingen behoren daar niet toe, zodat klager in zijn beroep tegen dezetussenbeslissing, wat er ook zij van het feit dat hem in die tussenbeslissing op het openstaan van de mogelijkheid van beroep is gewezen, niet kan worden ontvangen.

2. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. A.F. Landman, secretaris, op 11 april 2002.

secretaris voorzitter

Naar boven