Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/0106/GB, 13 januari 2012, beroep
Uitspraakdatum:13-01-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 12/106/GB

Betreft: [klager] datum: 13 januari 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een fictief genomen beslissing van de selectiefunctionaris.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De feiten
Klager is opgeroepen zich op 17 januari 2012 te melden in een b.b.i. Klager heeft hiertegen een bezwaarschrift ingediend. Klager stelt dat hij op 12 januari 2012 telefonisch heeft vernomen dat negatief is geadviseerd op zijn verzoek tot een tijdelijke
opschorting van de tenuitvoerlegging van zijn detentie.

2. Ontvankelijkheid
Klager is opgeroepen zich op 17 januari 2012 te melden in een b.b.i. Klager heeft hiertegen een bezwaarschrift ingediend. Ingevolge artikel 17, vierde lid, Pbw stelt de selectiefunctionaris de indiener van een bezwaarschrift binnen zes weken van zijn
met redenen omklede beslissing schriftelijk op de hoogte. Ten tijde van het instellen van het beroep was nog niet op het bezwaarschrift beslist, zodat sprake is van een prematuur beroep. Klagers stelling dat hij op 12 januari 2012 telefonisch heeft
vernomen dat negatief is geadviseerd ten aanzien van zijn verzoek tot opschorting doet hier niets aan af. Om deze reden dient klager niet-ontvankelijk te worden verklaard in zijn beroep.

3. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.I.M.W.
Bartelds, voorzitter, dr. J.P.S. Fiselier en mr. L.M. Moerings, leden, in tegenwoordigheid van L.A.M. Karels, secretaris, op 13 januari 2012

secretaris voorzitter

Naar boven