Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/2789/GA, 19 januari 2012, beroep
Uitspraakdatum:19-01-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 11/2789/GA

betreft: [klager] datum: 19 januari 2012

De beroepscommissie als bedoeld in art. 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 22 juli 2011 van de alleensprekende beklagrechter bij de locatie Zwolle Zuid 1

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Klager en de directeur van voornoemde locatie zijn uitgenodigd om ter zitting van de beroepscommissie van 9 november 2011, gehouden in de locatie Arnhem-Zuid, te worden gehoord. Klager en de directeur hebben schriftelijk laten weten niet ter zitting te
zullen verschijnen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft het geen antwoord geven op de vraag waarom klager is overgeplaatst vanuit de penitentiaire inrichting (p.i.) Zutphen naar de p.i. Zwolle.

De beklagrechter heeft zich onbevoegd verklaard op het beklag te beslissen.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagrechter, in beroep niet toegelicht.

De directeur verwijst in beroep naar zijn tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt.

3. De beoordeling
De beroepscommissie is van oordeel dat de beklagrechter op goede gronden en met juistheid heeft besloten zichzelf onbevoegd te verklaren op het beklag te beslissen. Klager wil weten waarom hij is overgeplaatst. Dit betreft een beslissing van de
selectiefunctionaris. Voor een antwoord op zijn vraag had klager zich dienen te wenden tot de selectiefunctionaris. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagrechter.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, drs. R.K. Boelens en mr. J.M.M. van Woensel, leden, in tegenwoordigheid van
R. Kokee, secretaris, op 19 januari 2012

secretaris voorzitter

Naar boven