Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/3762/GB, 3 januari 2012, beroep
Uitspraakdatum:03-01-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 11/3762/GB

Betreft:[klager] datum: 3 januari 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 1 november 2011 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar het huis van bewaring (h.v.b.) van de locatie Roermond afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 30 augustus 2011 gedetineerd. Hij verblijft in het h.v.b. van de penitentiaire inrichting (p.i.) Nieuwegein. Klager is in eerste aanleg op 12 december 2011 veroordeeld.

3. Ontvankelijkheid
Nu klager in eerste aanleg op 12 december 2011 is veroordeeld zal hij voor een gevangenis worden geselecteerd. Hierdoor is het belang aan zijn beroep, waarmee een overplaatsing naar een ander h.v.b. wordt beoogd, komen te ontvallen. Om deze reden dient
klager niet-ontvankelijk te worden verklaard in zijn beroep.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.I.M.W. Bartelds, dr. J.P.S. Fiselier en mr. L.M. Moerings, leden, in
tegenwoordigheid van E.E.M. Kapel, secretaris, op 3 januari 2012

secretaris voorzitter

Naar boven