Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/4108/GV, 11 januari 2012, beroep
Uitspraakdatum:11-01-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 11/4108/GV

betreft: [klager] datum: 11 januari 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. J.H.L.C.M. Kuijpers, namens

[...], verder te noemen klaagster,

gericht tegen een op 10 november 2011 genomen beslissing van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (de Staatssecretaris),

alsmede van de onderliggende stukken.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Staatssecretaris heeft klaagsters verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting in het kader van strafonderbreking afgewezen.

2. De ontvankelijkheid
Klaagster heeft om strafonderbreking verzocht in verband met een medische behandeling. Uit de stukken komt naar voren dat de tenuitvoerlegging van klaagsters gevangenisstraf per 28 november 2011 voor bepaalde tijd is opgeschort. Nu de tenuitvoerlegging
van klaagsters gevangenisstraf alsnog is opgeschort, is het belang aan haar beroep komen te ontvallen. Om deze reden dient klaagster niet-ontvankelijk te worden verklaard in haar beroep.

3. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klaagster niet-ontvankelijk in haar beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. M. Boone en mr. J.M.M. van Woensel, leden, in tegenwoordigheid van L.A.M. Karels, secretaris, op 11 januari 2012

secretaris voorzitter

Naar boven