Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/2425/GB, 13 december 2011, beroep
Uitspraakdatum:13-12-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 11/2425/GB

Betreft: [klager] datum: 13 december 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 11 juli 2011 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Klager is uitgenodigd om op 23 november 2011 door een lid van de Raad te worden gehoord, doch heeft daarvan geen gebruik gemaakt.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar de penitentiaire inrichting (p.i.) Alphen aan den Rijn ongegrond verklaard.

2. De feiten
2.1. Klager is sedert 3 augustus 2009 gedetineerd. Hij verbleef in de beperkt beveiligde inrichting (b.b.i.) van de locatie Westlinge te Heerhugowaard. Op 30 mei 2011 is hij overgeplaatst naar de gevangenis van de p.i. Alphen aan den Rijn, waar een
regime van algehele gemeenschap geldt.

2.2. Bij uitspraak van 26 juli 2011, met nummer WL 2011/115, van de alleensprekende beklagrechter bij de locatie Westlinge, is klagers beklag betreffende een ordemaatregel van veertien dagen afzondering in een afzonderingscel wegens het saboteren
van
het slot van de celdeur en het aantreffen van contrabande in het appartement ongegrond verklaard. Klager is niet in beroep gekomen waardoor deze uitspraak onherroepelijk is geworden.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
De beklagcommissie heeft nog geen uitspraak gedaan in de beklagzaak. De selectiefunctionaris had klagers bezwaarschrift derhalve niet ongegrond mogen verklaren.
Bij klager is geen urinecontrole afgenomen en de contrabande is niet bij klager aangetroffen. Klager heeft het slot van de deur niet gesaboteerd. Slechts vier van de vijf mensen zijn overgeplaatst. Klager heeft gedurende zijn detentie nooit een rapport
gekregen.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Er is ‘geknoeid’ met het slot van een deur in de unit waar klager verbleef. De inrichting heeft via de intercom een gesprek afgeluisterd. Klager heeft ook deelgenomen aan dit gesprek. Alle bewoners van de unit zijn vervolgens in een afzonderingcel
geplaatst. Nadat alle bewoners in afzonderingscellen waren geplaatst, is de unit gecontroleerd. Bij de controle is contrabande aangetroffen, te weten een mobiele telefoon, een oplader en softdrugs. De selectiefunctionaris heeft naar aanleiding van een
verzoek van de directeur beslist tot overplaatsing van klager. De selectiefunctionaris is gehouden aan termijnen voor de afhandeling van bezwaarschriften en daarom kon hij niet langer wachten. De selectiefunctionaris is van mening dat klager, gelet op
zijn handelen, niet thuishoort in een b.b.i.-regime.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis van de p.i. Alphen aan den Rijn is een inrichting voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. Klager, die onherroepelijk is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.3. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. De beroepscommissie neemt hierbij in aanmerking
dat de beklagrechter bij de b.b.i. van de locatie Westlinge het beklag betreffende een aan klager opgelegde ordemaatregel wegens het saboteren van het slot van de celdeur en het aantreffen van contrabande in het appartement ongegrond heeft verklaard.
Nu
klager noch de directeur tegen deze uitspraak in beroep is gekomen, is de uitspraak onherroepelijk geworden. Het saboteren van het slot van de celdeur en de vondst van contrabande in het appartement vormen een contra-indicatie voor een continuering van
klagers verblijf in de b.b.i. van de locatie Westlinge. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van L.A.M. Karels, secretaris, op 23 december 2011

secretaris voorzitter

Naar boven