Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/1856/GA, 15 november 2011, beroep
Uitspraakdatum:15-11-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Dagprogramma  v

Uitspraak

nummer: 11/1856/GA

betreft: [klager] datum: 15 november 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 30 mei 2011 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Zwolle

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 3 oktober 2011, gehouden in de p.i. Hoogeveen, zijn gehoord klager, en namens de p.i. Zwolle, [...], directielid, en [...], juridisch medewerker.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de te korte duur van het dagprogramma.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Het dagprogramma duurt minder dan 59 uur per week. De gedetineerden worden stelselmatig eerder dan volgens het dagprogramma ingesloten. Voor de
beklagcommissie heeft de directeur een dagprogramma overgelegd waarvan werd gesteld dat de duur hiervan precies 59 uur zou bedragen. De directie heeft echter een foute berekening gemaakt. Het minimum van 59 uur wordt juist niet gehaald. De
beklagcommissie heeft de berekening niet gecontroleerd. Klager weet zeker dat de gedetineerden om 11.45 uur werden ingesloten. Op sommige dagen worden gedetineerden inderdaad om 12.00 uur ingesloten.

De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. In de opgegeven tijdstippen van het dagprogramma zit een fout. Van maandag tot en met vrijdag eindigt het dagprogramma voor de lunch om 12.15 uur
en
niet om 12.00 uur. Verder eindigt het dagprogramma om 17.15 uur en niet om 17.00 uur.
Op zaterdag eindigt het dagprogramma voor de lunch om 12.15 uur en niet om 12.00 uur. Het dagprogramma eindigt op zaterdag om 17.45 uur en niet om 17.30 uur. Hiermee rekening houdend bedraagt de totale duur van het dagprogramma 601⁄4 uur per week. Dit
ligt boven de ondergrens van 59 uur.

3. De beoordeling
Op grond van artikel 3, tweede lid, van de Penitentiaire maatregel duurt het dagprogramma in een regime van algehele gemeenschap minimaal 59 uur per week. De beroepscommissie constateert dat op grond van het voor de beklagcommissie overgelegde
overzicht
van het dagprogramma deze ondergrens niet gehaald wordt. Ter zitting van de beroepscommissie heeft de directeur echter betoogd dat in de berekening fouten zijn gemaakt. Op grond van het voor de beroepscommissie overgelegde dagprogramma waarin deze
fouten zijn hersteld, duurt het dagprogramma 601⁄4 uur per week.
Klagers stelling dat de gedetineerden om 11.45 uur werden ingesloten in plaats van 12.15 uur, is onvoldoende geconcretiseerd. Zo blijft onduidelijk op welke data het dagprogramma dan niet juist zou zijn toegepast. Mitsdien gaat de beroepscommissie uit
van de juistheid van de stelling van de directeur. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie met verbetering van de gronden.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, J. Schagen MA en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris, op 15 november 2011

secretaris voorzitter

Naar boven