Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/1719/GA, 15 november 2011, beroep
Uitspraakdatum:15-11-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 11/1719/GA

betreft: [klager] datum: 15 november 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 13 mei 2011 van de beklagcommissie bij de locatie Esserheem te Veenhuizen

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 3 oktober 2011, gehouden in de penitentiaire inrichting (p.i.) Hoogeveen, zijn gehoord klager, en [...], plaatsvervangend vestigingsdirecteur bij de locatie Esserheem.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft een ordemaatregel van plaatsing in afzondering in een afzonderingscel voor de duur van zeven dagen wegens een incident op 6 en 7 februari 2011.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Klager heeft zeven dagen onterecht in de isoleercel gezeten en is daarom ook in hongerstaking gegaan. Klager weet niets van een steekincident. Klager
verbleef niet in een afzonderingscel, maar in een isoleercel.

De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Klager is genoemd als een van drie gedetineerden die op 6 februari 2011 een medegedetineerde hebben bedreigd. Van dit incident zijn verder geen
getuigen. Op 7 februari 2011 is één van de drie gedetineerden neergestoken. Om die reden is een ordemaatregel opgelegd teneinde de incidenten te onderzoeken. Tevens is besloten klager over te plaatsen naar een andere inrichting. Klager verbleef in een
afzonderingscel; hij mocht zijn eigen kleding aanhouden. De inrichting beschikt over één type cel dat als afzonderingscel, zowel als strafcel wordt gebruikt. In de cel staan een bed en een tafel. Klager bleef tijdens de afzondering recht houden op
luchten en douchen.

3. De beoordeling
Aan klager is op 7 februari 2011 een ordemaatregel van zeven dagen afzondering in een afzonderingscel opgelegd, vanwege zijn vermeende betrokkenheid bij twee incidenten op 6 en 7 februari 2011. Hierbij is een gedetineerde bedreigd en er was sprake van
een steekincident. De beroepscommissie is van oordeel dat deze feiten een afzondering van klager rechtvaardigen teneinde de incidenten te onderzoeken. Hetgeen klager in beroep heeft aangevoerd kan derhalve niet tot een andere beslissing leiden dan die
van de beklagcommissie. In beroep heeft klager nog aangevoerd dat hij niet in een afzonderingscel maar in een isoleercel verbleef. Ter zitting van de beroepscommissie heeft de directeur aangegeven dat in de inrichting sprake is van één type cel dat
dient als strafcel, zowel als afzonderingscel. Nu ter zitting tevens is gesteld dat klagers basisrechten onaangetast zijn gebleven, kan dit klager in onderhavig beroep niet baten. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, J. Schagen MA en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris, op 15 november 2011

secretaris voorzitter

Naar boven