Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/0481/GA (hersteluitspraak), 3 november 2011, beroep
Uitspraakdatum:03-11-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 11/481/GA

betreft: [klager] datum: 28 juni 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 28 januari 2011 van de alleensprekende beklagrechter bij de locatie De Weg te Amsterdam,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van de voornoemde locatie in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman mr. W.K. Cheng om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het feit dat er een geldbedrag van de rekening van klager is afgeschreven, terwijl klager geen “winkelbox” zou hebben ontvangen.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft toegelicht dat en waarom hij het niet met de uitspraak van de beklagcommissie eens is. Klager meent dat er veel onwaarheden zijn vermeld in de toegevoegde papieren bij de uitspraak. Deze wil klager graag ter zitting samen met zijn raadsman
toelichten.

De directeur heeft niet gereageerd op het beroep.

3. De beoordeling
Klager geeft aan zijn beroep met raadsman op een zitting te willen toelichten. De beroepscommissie wijst dit verzoek af, nu de onderbouwing daarvoor ontbreekt.
Hetgeen in beroep is aangevoerd kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagcommissie. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van C.J. ten Ham, secretaris, op 28 juni 2011

secretaris voorzitter

Naar boven