Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/2038/TA, 31 oktober 2011, beroep
Uitspraakdatum:31-10-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Telefoon  v

Uitspraak

nummer: 11/2038/TA

betreft: [klager] datum: 31 oktober 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klaagster,

gericht tegen een uitspraak van 25 mei 2011 van de alleensprekende beklagrechter bij de Dr. Henri van der Hoevenkliniek te Utrecht, verder te noemen de inrichting,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft het hoofd van de inrichting in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klaagster om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft het niet mogen bellen met de Dierenbescherming op 5 mei 2011.

De beklagrechter heeft klaagster niet-ontvankelijk verklaard in haar beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klaagster en het hoofd van de inrichting
Klaagster heeft het standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagrechter, in beroep niet toegelicht.

Het hoofd van de inrichting heeft in beroep het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Op de afdeling Nicolaï, waar klaagster verblijft, heeft iedere verpleegde voor gewone niet dringende telefoongesprekken een vaste beldag. Voor klaagster is dat de woensdag. Op 5 mei 2011 wilde klaagster de Dierenbescherming bellen, omdat zij van menig
was dat een aantal jonge eendjes in de tuin van de inrichting door nalatigheid van het personeel was doodgegaan. Het is aan klaagster op dat moment niet toegestaan om met de Dierenbescherming te bellen.

3. De beoordeling
Naar het oordeel van de beroepscommissie betreft de weigering om te telefoneren een beslissing als vermeld in artikel 56, eerste lid aanhef en onder c, van de Bvt op grond waarvan beklag kan worden ingesteld. Zij zal derhalve de uitspraak van de
beklagrechter vernietigen en klaagster alsnog in het beklag ontvangen.

Klaagster, die de mening was toegedaan dat de dood van eendjes in de tuin van de inrichting door nalatigheid van het personeel was veroorzaakt, is niet toegestaan om op donderdag 5 mei 2011 met de Dierenbescherming, een niet geprivilegieerd contact, te
bellen. Als redenen voor de afwijzing van haar verzoek zijn aangevoerd dat het telefoongesprek niet dringend was en dat het niet klaagsters vaste beldag was.
De beroepscommissie acht, gelet op het bovenstaande, de afwijzing van klaagsters verzoek niet onredelijk of onbillijk en zal het beklag alsnog ongegrond verklaren.

3. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagrechter en ontvangt klaagster alsnog in haar beklag. Zij verklaart dit beklag ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. N. Jörg, voorzitter, mr. S.L. Donker en drs. G.A.M. Mensing, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 31 oktober 2011

secretaris voorzitter

Naar boven