Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/2395/GA, 10 november 2011, beroep
Uitspraakdatum:10-11-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 11/2395/GA

betreft: [klager] datum: 10 november 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van de alleensprekende beklagrechter bij de locatie Zoetermeer,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft klager in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en de directeur om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft de omstandigheid dat klager op vrijdag 13 mei 2011 tijdens het dagprogramma van 15.35 uur tot 16.10 uur is ingesloten omdat er te weinig personeel was.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager maakt bezwaar tegen één van de bevindingen van de beklagcommissie die is opgetekend naar aanleiding van een aanvullend verweer van de directeur en verzoekt de beroepscommissie deze bevinding aan te passen. Het betreft de vraag of de insluiting
elke vrijdag plaatsvindt (hetgeen volgens de directeur niet het geval is) dan wel of het gelet op de programmering van het dagprogramma niet uitgesloten is dat opnieuw wordt ingesloten op de vermelde vrijdagse uren(hetgeen volgens klager wel het geval
is).

De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagrechter, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
De beroepscommissie stelt vast dat de beklagrechter het beklag gegrond heeft verklaard. Tegen een gegrondverklaring van het beklag staat voor de gedetineerde geen beroep open. Om die reden dient klager in zijn beroep niet ontvankelijk te worden
verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in het beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. F.G. Bauduin en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van
Mr. U. Ramdihal-Poeran, secretaris, op 10 november 2011

secretaris voorzitter

Naar boven