Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/2558/GB, 27 oktober 2011, beroep
Uitspraakdatum:27-10-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 11/2558/GB

Betreft: [klager] datum: 27 oktober 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 1 augustus 2011 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar het huis van bewaring (h.v.b.) van de locatie Noordsingel Rotterdam ongegrond verklaard.

2. De feiten
2.1. Klager was sedert 2 juli 2009 gedetineerd. Hij verbleef in de zeer beperkt beveiligde inrichting van de locatie Noordsingel de Ent Rotterdam. Op 15 juli 2011 is hij overgeplaatst naar het h.v.b. van de locatie Noordsingel Rotterdam. Op 5
augustus 2011 is klager overgeplaatst naar de gevangenis van de penitentiaire inrichting Alphen aan den Rijn. Op 7 oktober 2011 is hij overgeplaatst naar de gevangenis van locatie de Schie te Rotterdam. Op 15 oktober 2011 is de voorlopige hechtenis van
klager geschorst voor onbepaalde tijd.

2.2. Klager verbleef in voorlopige hechtenis in verband met een veroordeling in eerste aanleg tot een gevangenisstraf van vijf jaar met aftrek. Op 15 oktober 2011 is de voorlopige hechtenis van klager geschorst voor onbepaalde tijd.

3. Ontvankelijkheid
Nu de voorlopige hechtenis van klager op 15 oktober 2011 voor onbepaalde tijd is geschorst, is het belang aan het beroep komen te ontvallen. Om deze reden dient klager niet-ontvankelijk te worden verklaard in zijn beroep.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. A.H. de Wild, voorzitter, mr. L.M. Moerings en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van L.A.M. Karels, secretaris, op 27 oktober 2011

secretaris voorzitter

Naar boven