Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/2477/GB, 18 oktober 2011, beroep
Uitspraakdatum:18-10-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 11/2477/GB

Betreft: [klager] datum: 18 oktober 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. U. Santi, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 28 juli 2011 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Zwolle afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 29 juni 2010 gedetineerd. Hij verblijft sedert 19 september 2011 in de gevangenis (unit 6) te Vught.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht. Klager verzoekt tot overplaatsing naar de p.i. Zwolle, zodat hij bezoek kan ontvangen van familieleden die in het noorden van het land wonen.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klager is in eerste aanleg en in hoger beroep veroordeeld tot een isd-maatregel. Klager heeft cassatie ingesteld, maar het is onbekend wanneer klagers zaak zal worden behandeld. Indien de veroordeling tot de isd-maatregel in cassatie standhoudt, dan
moet de tenuitvoerlegging van de maatregel in de regio Den Bosch plaatsvinden. De aangewezen inrichting voor de tenuitvoerlegging van de isd-maatregel in deze regio is de p.i. Vught. Klager verblijft sinds 1 juli 2010 in de p.i. Vught. Klager heeft
gedurende deze periode geen verzoek tot overplaatsing ingediend. Daarnaast blijkt dat klager tijdens eerdere detenties in de p.i. Hoogeveen, de p.i Ter Apel, de p.i. Vught en de p.i. Veenhuizen bijna geen bezoek heeft ontvangen.

4. De beoordeling
4.1. Bezoekproblemen zijn in beginsel inherent aan het ondergaan van detentie en vormen, behoudens bijzondere omstandigheden, geen selectiecriterium. Klager verzoekt om overplaatsing naar de p.i. Zwolle, zodat hij bezoek kan ontvangen van zijn neef
uit Groningen. Niet aannemelijk is geworden dat klagers neef daadwerkelijk bij klager op bezoek zal komen wanneer klager is overgeplaatst naar de p.i. Zwolle. Evenmin is duidelijk geworden waarom het voor klagers neef niet mogelijk is om klager te
bezoeken in de p.i. Vught. Derhalve kan de op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Het beroep zal
derhalve ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. A.H. de Wild, voorzitter, mr. L.M. Moerings en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van L.A.M. Karels, secretaris, op 18 oktober 2011

secretaris voorzitter

Naar boven