Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/1277/GA, 9 september 2011, beroep
Uitspraakdatum:09-09-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 11/1277/GA

betreft: [klager] datum: 9 september 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van de locatie Ter Peel te Sevenum,

gericht tegen een uitspraak van 20 april 2011 van de beklagcommissie bij voormelde locatie, gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klaagster,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 26 augustus 2011, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Vught, is gehoord de plaatsvervangend vestigingsdirecteur van de locatie Ter Peel de [...].
Klaagster, die zich inmiddels in vrijheid bevindt en op behoorlijke wijze was opgeroepen, is niet ter zitting verschenen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag houdt in dat klaagster pas twee en een half uur nadat zij haar verzoek daartoe had gedaan, Paracetamol is verstrekt.

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard en aan haar een tegemoetkoming van € 5,= toegekend op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van de directeur en klaagster
De directeur heeft in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Nagegaan is hoe de verstrekking van Paracetamol aan klaagster op 1 februari 2011 is verlopen. Het personeel kan zich dit niet exact herinneren. Geregistreerd is dat Paracetamol aan klaagster is verstrekt. Alleen het tijdstip wordt niet genoteerd.
Aan het personeel is gevraagd hoe in een dergelijke situatie wordt gehandeld. Paracetamol ligt klaar op de teamkamer. ’s Avonds wordt een ronde gelopen. Klaagster kan dan het personeel aanspreken en na afloop van de ronde wordt Paracetamol uit de
teamkamer, die zich op vijf meter van klaagsters cel bevindt, verstrekt.
Met klem wordt gesteld dat het nog nooit is gebeurd dat Paracetamol twee en een half uur na het verzoek wordt verstrekt.

Klaagster heeft haar standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
Gelet op de toelichting ter zitting is niet aannemelijk kunnen worden dat aan klaagster pas twee en een half uur na haar verzoek Paracetamol zou zijn verstrekt. Dit maakt dat de beroepscommissie het beroep van de directeur gegrond zal verklaren en de
uitspraak van de beklagcommissie zal vernietigen. Zij zal het beklag alsnog ongegrond verklaren.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, mr. J.P. Balkema en J.M.L. Pattijn MSM, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 9 september 2011

De voorzitter is buiten staat om deze uitspraak mede te ondertekenen.

secretaris voorzitter

Naar boven