Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/2928/SGB, 15 september 2011, schorsing
Uitspraakdatum:15-09-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 11/2928/SGB

Betreft: [klager] datum: 15 september 2011

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift van

[...], verder verzoeker te noemen,

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 73, vierde lid, juncto artikel 66, eerste lid, van de Pbw, van de tenuitvoerlegging van de beslissing van de selectiefunctionaris d.d. 12 augustus 2011, om zich op 15 september 2011 te melden in
de locatie Westlinge te Heerhugowaard.

De voorzitter heeft voorts kennis genomen van het bezwaarschrift d.d. 15 augustus 2011, de beslissing op het bezwaarschrift d.d. 7 september 2011, het op 13 september 2011 tegen de beslissing van de selectiefunctionaris ingediende beroepschrift,
alsmede
van de schriftelijke inlichtingen van de selectiefunctionaris d.d. 14 september 2011 en de beslissing van de selectiefunctionaris d.d. 14 september 2011 waarin klager is opgeroepen zich op 11 oktober 2011 te melden in de locatie Westlinge.

1. De standpunten van verzoeker en de selectiefunctionaris
Verzoeker heeft het verzoek schriftelijk toegelicht.

De selectiefunctionaris heeft hierop schriftelijk gereageerd.

2. De beoordeling
Verzoeker verzoekt de tenuitvoerlegging van een gevangenisstraf van 13 dagen bij wijze van schorsing uit te stellen tot 11 oktober 2011. Op 14 september 2011 heeft de selectiefunctionaris met het verzoek ingestemd en verzoeker opgeroepen zich op 11
oktober 2011 te melden in de locatie Westlinge. Nu aan het verzoek is voldaan heeft verzoeker geen belang meer bij schorsing. Verzoeker kan derhalve niet worden ontvangen in zijn verzoek.

3. De uitspraak
De voorzitter verklaart verzoeker niet-ontvankelijk in zijn verzoek.

Aldus gegeven door mr. A. van Waarden, voorzitter, in tegenwoordigheid van bc. L. Vis-van Alff, secretaris op 15 september 2011

secretaris voorzitter

Naar boven