Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/2929/GB, 21 september 2011, beroep
Uitspraakdatum:21-09-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 11/2929/GB

Betreft: [klager] datum: 21 september 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 7 september 2011 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de oproep zich op 15 september 2011 te melden in de beperkt beveiligde inrichting (b.b.i.) van de locatie Westlinge te Heerhugowaard ongegrond verklaard.

2. De feiten
Op 12 augustus 2011 is klager opgeroepen zich op 15 september 2011 te melden in de b.b.i. van de locatie Westlinge teneinde een aan hem opgelegde gevangenisstraf van 13 dagen te ondergaan. Klager is uitstel verleend. Op 14 september 2011 is klager
opgeroepen zich op 11 oktober 2011 te melden in de b.b.i. van de locatie Westlinge.

3. De beoordeling
Klager verzoekt de tenuitvoerlegging van een gevangenisstraf van 13 dagen uit te stellen tot 11 oktober 2011. Op 14 augustus 2011 heeft de selectiefunctionaris met het verzoek ingestemd en klager opgeroepen zich op 11 oktober 2011 te melden in de
b.b.i.
van de locatie Westlinge. Nu aan klagers verzoek is voldaan, is het belang aan zijn beroep komen te ontvallen. Om deze reden dient klager niet-ontvankelijk te worden verklaard in zijn beroep.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van L.A.M. Karels, secretaris, op 21 september 2011

secretaris voorzitter

Naar boven