Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/2827/GB, 22 september 2011, beroep
Uitspraakdatum:22-09-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 11/2827/GB

Betreft: [klager] datum: 22 september 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. J.W. Stok, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 25 augustus 2011 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de oproep zich te melden in de beperkt beveiligde inrichting (b.b.i.) van de locatie Westlinge te Heerhugowaard ongegrond verklaard.

2. De feiten
Op 29 juli 2011 is klager opgeroepen zich op 25 augustus 2011 te melden in de b.b.i. van de locatie Westlinge voor het ondergaan van veertien dagen gevangenisstraf. Op 24 augustus 2011 heeft klager hiertegen een bezwaarschrift ingediend dat op 25
augustus 2011 ongegrond is verklaard.

3. Ontvankelijkheid
Door geen gehoor te geven aan de oproep om zich op 25 augustus 2011 te melden in de b.b.i. van de locatie Westlinge, heeft klager zich onttrokken aan detentie. Klager heeft derhalve geen belang bij de beoordeling van het beroep. Immers, door zich aan
de
detentie te onttrekken verliest klager zijn status als zelfmelder en komt hij niet meer in aanmerking voor plaatsing in een b.b.i.
Om deze reden dient klager niet-ontvankelijk te worden verklaard in zijn beroep.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.A.H. de Bruin, secretaris, op 22 september 2011

secretaris voorzitter

Naar boven