Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/2828/GB, 8 september 2011, beroep
Uitspraakdatum:08-09-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 11/2828/GB

Betreft: [klager] datum: 8 september 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 26 augustus 2011 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de oproep zich te melden op 14 september 2011 in de beperkt beveiligde inrichting (b.b.i.) van de locatie Westlinge te Heerhugowaard ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is op 21 april 2011 door de Politierechter in de Rechtbank Utrecht veroordeeld tot een principale hechtenis van veertien dagen met aftrek. Op 12 augustus 2011 is klager opgeroepen zich op 14 september 2011 te melden in de b.b.i. van de locatie
Westlinge voor de tenuitvoerlegging van deze vrijheidsstraf.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
Klager verzoekt om uitstel van het ondergaan van de straf omdat zijn werkzaamheden op uitzendbasis een maand zijn verlengd tot 30 september 2011. Het niet kunnen werken in de door de dienst vastgestelde periode zal tot gevolg hebben dat klager geen
werk
meer heeft.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager wist dat hij zich op 14 september 2011 moest melden op het moment dat hij in de veronderstelling verkeerde dat 31 augustus 2011 zijn laatste werkdag zou zijn. Desondanks heeft klager nadien zijn contract laten verlengen tot 30 september 2011,
althans zijn medewerking daaraan verleend. Deze omstandigheid vormt geen aanleiding klager uitstel te verlenen tot het ondergaan van zijn straf.

4. De beoordeling
4.1. Op grond van artikel 3 van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden komen zelfmelders voor plaatsing in een beperkt beveiligde inrichting in aanmerking.

4.2. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.
Het beroep zal ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema,
voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 8 september 2011

secretaris voorzitterb

Naar boven