Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/1253/TA, 2 augustus 2011, beroep
Uitspraakdatum:02-08-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 11/1253/TA

betreft: [klager] datum: 2 augustus 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 19 april 2011 van de alleensprekende beklagrechter bij FPC Dr. S. van Mesdag te Groningen, verder te noemen de inrichting,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft het hoofd van de inrichting in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsvrouw mr. M. Hoekzema om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft de plaatsing in bloktijden op 20 januari 2010.

De beklagrechter heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en het hoofd van de inrichting
Door en namens klager is in beroep het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klager krijgt geen eten. Als hij zelf eten pakt, wordt hij gesepareerd. Het wordt hem onmogelijk gemaakt zelf eten te kopen. Het is een leugen dat hij zelf eten uit de keuken pakt. De behandelaars stellen alles in het werk om zijn verblijf onleefbaar
te
maken. Klager wenst een compensatie voor lichamelijke en geestelijke mishandeling.
Klager wil zijn klacht in het bijzijn van zijn raadsvrouw nader toelichten op een hoorzitting.

Namens het hoofd van de inrichting is in beroep verwezen naar het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt.

3. De beoordeling
De beroepscommissie acht zich voldoende ingelicht om op het beroep te beslissen en wijst het niet onderbouwde verzoek van klager om het beroep mondeling toe te lichten af.
Vast staat dat klager vanwege het pakken van extra voedsel op 20 januari 2010 niet is gesepareerd - wat aanvankelijk wel de bedoeling was - maar in bloktijden is geplaatst, waardoor hij geen inkomsten heeft kunnen verwerven en klager naar zijn stelling
geen boodschappen heeft kunnen betalen.
Uit de stukken komt naar voren dat klager tijdens de plaatsing in bloktijden tenminste vier uren onder medeverpleegden heeft kunnen doorbrengen. Niet is gesteld of gebleken dat dit anders is. De plaatsing in bloktijden kan daarom niet als een
beklagwaardige beslissing als bedoeld in artikel 56 Bvt worden aangemerkt.
Niet is gebleken van schending van enig ander recht dat klager op grond van de wet- en regelgeving toekomt.
Klager zal daarom alsnog niet-ontvankelijk in zijn klacht worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagrechter en verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in zijn beklag.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. drs. F.A.M. Bakker, voorzitter, mr. S.L. Donker en drs. G.A.M. Mensing, leden, in tegenwoordigheid van mr. E.W. Bevaart, secretaris, op 2 augustus 2011

secretaris voorzitter

Naar boven