Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/1212/GB, 26 juli 2011, beroep
Uitspraakdatum:26-07-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 11/1212/GB

Betreft: [klager] datum: 26 juli 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. E.M. Bakx, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 14 maart 2011 mondeling medegedeelde beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in de gevangenis van de penitentiaire inrichting (p.i.) Leeuwarden mondeling ongegrond verklaard.

2. De feiten
Op 12 oktober 2010 is klager opgeroepen zich op 1 november 2010 te melden in de beperkt beveiligde inrichting (b.b.i.) van de locatie Groot Bankenbosch voor het ondergaan van 141 dagen gevangenisstraf. Klager is uitstel verleend en is op 18 oktober
2010
opgeroepen zich op 31 januari 2011 te melden in de b.b.i. van de locatie Groot Bankenbosch. Klager heeft zich niet gemeld in de b.b.i. van de locatie Groot Bankenbosch en is op 5 april 2011 aangehouden en op 7 april 2011 geplaatst in de gevangenis van
de p.i. Leeuwarden. Op 13 april 2011 heeft klager hiertegen een bezwaarschrift ingediend dat op 14 april 2011 mondeling ongegrond is verklaard.

3. De beoordeling
Door geen gehoor te geven aan de oproep om zich op 31 januari 2011 te melden in de b.b.i. van de locatie Groot Bankenbosch, heeft klager zich onttrokken aan detentie. Klager heeft derhalve geen belang bij de beoordeling van het beroep. Immers, door
zich
aan de detentie te onttrekken verliest klager zijn status als zelfmelder en komt hij niet meer in aanmerking voor plaatsing in een b.b.i.
Klager zal dan ook niet-ontvankelijk worden verklaard in zijn beroep.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. J.I.M.W. Bartelds en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van bc. L. van Alff, secretaris, op 26 juli 2011

secretaris voorzitter

Naar boven