Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/0547/TA, 28 juni 2011, beroep
Uitspraakdatum:28-06-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 11/547/TA

betreft: [klager] datum: 28 juni 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 14 februari 2011 van de beklagcommissie het FPC Dr. S. van Mesdag te Groningen, verder te noemen de inrichting,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 18 mei 2011, gehouden in de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Vught, is namens het hoofd van voormelde inrichting gehoord
[...], medewerker juridische zaken.
Hoewel voor klagers vervoer naar de zitting was zorggedragen, heeft hij geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om te worden gehoord.
Klagers raadsman mr. N.A. Heidanus heeft eveneens geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om te worden gehoord.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het feit dat de op de afdeling Eems 3 aanwezige microfoon permanent aanstaat.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en het hoofd van de inrichting
Klager heeft in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt schriftelijk als volgt toegelicht. Klager heeft zijn klacht eerst met de maandcommissaris besproken. De kliniek heeft gelogen over de plaats en het bereik van de microfoon. Het
is onjuist dat alleen de intonatie van de gesprekken kan worden gehoord.

Namens het hoofd van de inrichting is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Op de afdeling Eems 3 is extra toezicht nodig gezien de patiëntengroep. Met behulp van de microfoon kan ook toezicht worden
uitgeoefend op plaatsen buiten het zicht. De microfoon is geplaatst in het doorgeefluik en de speaker is bevestigd in het plafond tegen het doorgeefluik van de kamer van de sociotherapeuten. De microfoon wordt gebruikt om te communiceren met de
patiënten en de intonatie van gesprekken te volgen. Als de kamerdeur van het kantoor van de sociotherapeuten openstaat, hoor je hetzelfde. Op afdeling Eems 3 moet de deur van het kantoor van de sociotherapeuten om veiligheidsredenen gesloten zijn.
Normaal gevoerde gesprekken zijn niet te verstaan. De maandcommissaris is op de afdeling geweest. Klager was eveneens uitgenodigd, maar was daarbij niet aanwezig. Alle patiënten zijn op de hoogte van het feit dat de microfoon permanent aanstaat. Op de
afdeling hangt een briefje met daarop de tekst ‘microfoon staat aan’. De andere patiënten op klagers afdeling hebben geen probleem met de microfoon. Klager heeft eerder op afdeling Eems 1 een klacht over de microfoon ingediend. Op die afdeling staat de
microfoon af en toe aan.

3. De beoordeling
Vaststaat dat op afdeling Eems 3 patiënten verblijven voor wie zeer intensieve zorg geïndiceerd is. De beroepscommissie begrijpt dat de sociotherapeuten daarom extra toezicht dienen uit te oefenen om de orde en veiligheid op de afdeling te bewaken. De
vraag is of door het extra toezicht door middel van een microfoon klagers recht op privacy wordt geschonden. De beroepscommissie acht dit niet het geval. Het is aannemelijk geworden dat het bereik van de microfoon niet groter is dan het effect als een
kamerdeur openstaat. Bovendien zijn de verpleegden op de hoogte gebracht van het feit dat de microfoon permanent aanstaat. De beroepscommissie is daarom van oordeel dat er geen sprake is van een ongeoorloofde inbreuk op klagers recht op privacy.
Hetgeen
in beroep is aangevoerd kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagcommissie. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit
mr.drs. F.A.M. Bakker, voorzitter, drs. J.E. Wouda en mr.drs. R.H. Zuijderhoudt, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.S. Dwarka, secretaris, op 28 juni 2011

secretaris voorzitter

Naar boven