Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/0261/TA, 28 juni 2011, beroep
Uitspraakdatum:28-06-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 11/261/TA

betreft: [klager] datum: 28 juni 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

het hoofd van het FPC De Rooyse Wissel te Venray, verder te noemen de inrichting,

gericht tegen een uitspraak van 12 januari 2011 van de beklagcommissie bij genoemde inrichting, gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 18 mei 2011, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Vught is namens het hoofd van voormelde inrichting gehoord [...], jr. jurist.
Klager heeft schriftelijk laten weten niet ter zitting te zullen verschijnen.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het feit dat klager ‘ongemotiveerd’ heeft gescoord.

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten
Namens het hoofd van de inrichting is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
De term ‘ongemotiveerd’ betekent dat iemand te laat aanwezig is bij een verplicht blok. Er is geen onduidelijkheid over het nuttigen van de avondmaaltijd in het weekend. Op de afdeling waar klager verblijft, is het verplicht om in het weekend tussen
17.30 uur en 18.00 uur deel te nemen aan het avondeten. De regelgeving hierover staat vermeld in de artikelen 2.2 en 2.4 van de afdelingsregels. Klager verblijft al een tijd lang op de afdeling. De aankondiging van de avondmaaltijd is de aanzegging.
Klager is tweemaal aangezegd om bij de avondmaaltijd aanwezig te zijn. Dat staat in de dagrapportage vermeld. Desondanks heeft klager ervoor gekozen om een potje voetbal af te maken. Daarom heeft hij ‘ongemotiveerd’ gescoord en hij is voor een bedrag
van ongeveer € 0,50 gekort, conform het financieel reglement. Ter zitting is een afschrift van de afdelingsregels verstrekt.

Klager heeft het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
De beroepscommissie overweegt het volgende. Anders dan de beklagcommissie is de beroepscommissie van oordeel dat er geen sprake is geweest van een misverstand met betrekking tot de regelgeving over het gezamenlijk deelnemen aan de avondmaaltijden in
het
weekend. In de ‘Afdelingsregels Luxor 1 & 2 versie 1’ is het verplichte karakter van de avondmaaltijd, ook in het weekend, duidelijk omschreven. Nu klager reeds langer verbleef op de afdeling, wordt hij geacht bekend te zijn met de afdelingsregels. Dit
leidt de beroepscommissie ook af uit zijn reactie op de – tot twee keer toe – gedane uitnodiging om deel te nemen aan de avondmaaltijd. Gezien het vooroverwogene had in redelijkheid de beslissing genomen kunnen worden dat klager ‘ongemotiveerd’
gescoord heeft. Het beroep zal daarom gegrond verklaard worden en het beklag wordt alsnog ongegrond verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr.drs. F.A.M. Bakker, voorzitter, drs. J.E. Wouda en mr.drs. R.H. Zuijderhoudt, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.S. Dwarka, secretaris, op 28 juni 2011

secretaris voorzitter

Naar boven