Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/0703/TA, 30 mei 2011, beroep
Uitspraakdatum:30-05-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 11/703/TA

betreft: [klager] datum: 30 mei 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 3 maart 2011 van de beklagcommissie bij het FPC De Kijvelanden te Poortugaal, verder te noemen de inrichting,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft het hoofd van de inrichting in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft een het verrichten van een urinecontrole in het bijzijn van een vrouwelijk personeelslid.

De beklagcommissie heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en het hoofd van de inrichting
Klager heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

Namens het hoofd van de inrichting is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
De kliniek spant zich in om een urinecontrole zoveel mogelijk in het bijzijn van een mannelijke medewerker af te nemen. Op de medische dienst is een mannelijke medewerker aanwezig die veelal de urinecontroles afneemt en wanneer daar geen mannelijk
personeelslid aanwezig is wordt gekeken of op de afdeling waar de patiënt verblijft een mannelijk personeelslid aanwezig is.
In onderhavige zaak ging het om een urinecontrole in de avonduren en zowel op de medische dienst als op klagers afdeling was geen mannelijk personeelslid aanwezig.

3. De beoordeling
Uit artikel 24, tweede lid, Bvt juncto artikel 23, derde lid, Bvt en de Nota van Toelichting op artikel 3, derde lid, van de Regeling urineonderzoek verpleegden volgt dat de afname van de urine geschiedt onder direct visueel toezicht van een
personeelslid van, voor zover mogelijk, hetzelfde geslacht als de verpleegde. In onderhavige zaak gaat het om een urinecontrole in de avonduren en zowel op de medische dienst als op klagers verblijfsafdeling was geen mannelijk personeelslid aanwezig.
De
beroepscommissie is van oordeel dat de inrichting heeft voldaan aan de inspanningsverplichting als vermeld in artikel 24, tweede lid, Bvt juncto artikel 23, derde lid, Bvt.
De beroepscommissie zal klager ontvankelijk in zijn beklag verklaren en het beklag alsnog ongegrond verklaren.

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie, verklaart klager alsnog ontvankelijk in zijn beklag, maar verklaart dit beklag ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. drs. F.A.M. Bakker, voorzitter, mr. S.L. Donker en drs. G.A.M. Mensing, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.A.H. de Bruin, secretaris, op 30 mei 2011

secretaris voorzitter

Naar boven