Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/0114/TA, 24 mei 2011, beroep
Uitspraakdatum:24-05-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 11/114/TA

betreft: [klager] datum: 24 mei 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van mr. D.W.H.M. Wolters, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen de uitspraak van 14 januari 2011 van de alleensprekende beklagrechter bij het FPC De Kijvelanden te Poortugaal, verder te noemen de inrichting, waarbij aan klager een tegemoetkoming is toegekend,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft het hoofd van de inrichting in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsvrouw mr. A.L. Louwerse om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de tegemoetkoming
De beklagrechter heeft een tegemoetkoming van € 75,= toegekend vanwege de gegrondverklaring van klagers beklag betreffende de verwijdering van klagers pc van zijn kamer, op de gronden als in de aangehechte uitspraak is weergegeven.
De uitspraak van de beklagrechter van 5 juli 2010 betreffende de verwijdering van klagers pc is aangehecht.

2. De standpunten van klager en het hoofd van de inrichting
Namens klager is het beroep als volgt toegelicht. De beklagrechter heeft op 5 juli 2010 het beklag betreffende de verwijdering van klagers pc gegrond verklaard, maar liet de rechtsgevolgen van het besluit in stand. Klager en de inrichting hebben beroep
ingesteld en de beroepscommissie heeft op 20 december 2010 beide beroepen ongegrond verklaard. Klagers pc is op 8 februari 2010 in beslaggenomen en staat nog steeds in de opslag. Ongeveer een maand voordat klagers pc in beslag genomen werd heeft klager
van de inrichting toestemming gekregen om een aantal zaken te vervangen, dan wel te installeren op zijn pc. Klager heeft een nieuw moederboard, een nieuwe harde schijf en een blu ray speler gekocht. De kosten waren ongeveer € 600,00. Klager kan al een
jaar geen gebruik maken van deze aangeschafte spullen en hij wenst dan ook een ruimere vergoeding te krijgen.
De inrichting zou aan klager hebben gemeld dat de vergoeding genoeg zou zijn om een vervangende media player te kunnen kopen. Volgens klager is € 75,00 te weinig voor een dergelijke aanschaf.

Het hoofd van de inrichting heeft daarop als volgt gereageerd.
De beroepscommissie heeft de uitspraak van de beklagrechter van 5 juli 2010 opgevat als een ongegrondverklaring van het beklag, voor zover dat ziet op de verwijdering van klagers pc van de kamer en een gegrondverklaring van het beklag, voor zover dat
ziet op de communicatie over de beleidswijziging. De inrichting acht een tegemoetkoming van
€ 75,00 voor onzorgvuldige communicatie ruim voldoende.

3. De beoordeling
De beroepscommissie kan zich verenigen met de toegekende tegemoetkoming. Het beroep zal dan ook ongegrond worden verklaard.
Klager heeft in de voorafgaande beklag- en beroepsprocedure niet eerder melding gemaakt van de kosten van de aanschaf van nieuwe hardware in januari 2010, zodat dit aspect buiten beschouwing blijft bij deze beslissing.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagrechter.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. drs. F.A.M. Bakker, voorzitter, mr. S.L. Donker en drs. G.A.M. Mensing, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.A.H. de Bruin, secretaris, op 24 mei 2011

secretaris voorzitter

Naar boven